Esketamin

N06AX27

Revideret: 16.04.2020

Esketamin er registeret til anvendelse ved behandlingsrefraktær moderat til svær depression hos voksne ved samtidig behandling med et SSRI eller SNRI præparat. Administreres nasalt pga. lav oral biotilgængelighed. 

 

Specialistbehandling som skal foregå på en hospitalsafdeling udstyret med medicin og apparatur til håndtering af eventuelle komplikationer. 

 

Behandlingen forudsætter, at patienten forinden er grundigt udredt, herunder somatisk, bla. mht. flg. punkter: 

  1. Er diagnosen korrekt?
  2. Foreligger der uopdaget misbrug af alkohol eller euforisende stoffer?
  3. Er relevante somatiske sygdomme, der kan give depressive symptomer, udelukket?
  4. Har man udelukket bivirkninger ved andre medikamenter som patienten modtager?
  5. Har kompliance været sikret i tilstrækkelig grad ved de hidtidige behandlingsforsøg?
  6. Har man udelukket farmakokinetiske interaktioner og genetisk polymorfisme?

 

Desuden bl.a.: 

  1. Har kognitiv terapi eller anden relevant form for psykoterapi været forsøgt?
  2. Har andre strategier været forsøg (augmentering med litium eller antipsykotika)?
  3. Har patienten forsøgt ECT?
  4. Har isocarboxazid været forsøgt eller er udelukket?

 

Se i øvrigt Behandlingsrefraktær depression

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Esketamin Spravato®
Janssen
næsespray, opløsning  28 mg 1 stk.  
Esketamin Spravato®
Janssen
næsespray, opløsning  28 mg 2 stk.  
Esketamin Spravato®
Janssen
næsespray, opløsning  28 mg 3 stk.  
 
 
Gå til toppen af siden...