SGLT-2-inhibitor (hjerteinsufficiens)

A10BK01

Revideret: 17.12.2020

Dapagliflozin er en selektiv Sodium Glucose Co Transporter (SGLT)-2-inhibitor, som øger udskillelsen af glucose i nyrerne ved en selektiv og reversibel hæmning af glucose reabsorptionen i de proximale tubuli i nyren. Præparatet har en velerhvervet plads i behandling af Type 2-diabetes, men har vist sig også at reducere mortaliteten hos såvel diabetikere og non-diabetikere med hjertesvigt. Årsagen hertil er spekulativ, men involverer formentlig såvel hæmodynamiske som kardioprotektive metaboliske ændringer.  

Dapagliflozin er aktuelt den eneste godkendte SLGT-2-inhibitor til behandling af hjertesvigt.  

Anvendelsesområder

Dapaglifozin kan overvejes til symptomatiske patienter med kronisk hjerteinsufficiens, hvis følgende kriterier er opfyldt: 

  • Symptomer skyldes hjerteinsufficiens
  • EF < 40%
  • Systolisk BT > 95 mmHg
  • eGFR > 30 ml/min

Behandlingsvejledning

Behandlingskonceptet er endnu så nyt, at praktisk erfaring savnes. Dapagliflozin 10 mg x 1 bør overvejes til patienter, som er i grundbehandling med ACE/ARB, betablokker og evt aldosteronantagonist.  

 
 
Gå til toppen af siden...