Metabolisk alkalose (ændringer i syre-basebalancen)

B05X

Revideret: 16.07.2020

Ætiologi

  • Eksternt tab af syre og chlorid (ventrikelsekret, diuretika)
  • Øget tilførsel af base (hydrogencarbonat, laksantia, lactat, acetat eller citrat som metaboliseres til hydrogencarbonat)
  • Renale årsager (fx hyperaldosteronisme, endogent eller exogent overskud af mineralo- og glukokortikoider, Bartters syndrom, magnesium- eller kaliummangel).


De hyppigste årsager er tab af ventrikelsekret, behandling med lactat- eller acetatholdige væsker og diuretisk behandling. 

Diagnose

Forøget plasma-hydrogencarbonat, base-excess og pH og evt. kompensatorisk forhøjet pCO2 er typiske fund.  

Behandling

Rettes mod grundlidelsen. Tilstande, som skyldes tab af syre og chlorid (ventrikelsekret), medfører nedsat ECV. En øget reabsorption af chlorid og hydrogencarbonat i nyrerne ses også, og tilstanden er derfor en kombination af syretab og reduceret ECV. Behandlingen er genetablering af normalt ECV med isotonisk natriumchlorid, hvorefter forholdene som regel normaliseres. Diuretisk terapi virker ved nedsættelse af ECV, og foruden seponering/reduktion i den diuretiske terapi omfatter behandlingen også genetablering af normalt ECV. I meget sjældne tilfælde forekommer en svær livstruende komatøs tilstand med hypotension og hjertearytmier, som kræver tilførsel af syre enten i form af natriumchlorid, ammoniumchlorid eller saltsyre. 

Anvendelsesområder

Indikationen for intravenøs behandling er i langt de fleste tilfælde nedsat ECV, som korrigeres med isotonisk natriumchlorid.  

Kun meget sjældent (ved koma, hjertearytmi, hypotension og larynxspasmer) er deficit så stort, at syrebehandling er nødvendig. 

Doseringsforslag

Hvis indgift af syre skønnes nødvendig, anvendes isotonisk glucose tilsat ammoniumchlorid eller saltsyre, så den færdige væske indeholder 150 mmol pr. l.  

Deficit kan udregnes ud fra base-excess. Er fx base-excess + 30, og vurderes ECV til 15 l, er syredeficit i ECV ca. 450 mmol. Hertil kommer et lignende deficit i ICV (se eventuelt Medicinsk Kompendium). Korrektion foretages som regel over et par døgn. 

 
 
Gå til toppen af siden...