Hydralazin (hypertension)

C02DB

Revideret: 26.06.2020

Hydralazin er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension i middelsvære og svære former. Behandlingsresistent hjerteinsufficiens

Kontraindikationer

Takykardi, lupus erythematosus disseminatus og reumatoid artritis. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved angina pectoris.

Bivirkninger

Hovedpine, flushing, svimmelhed, palpitation, takykardi og gastro-intestinale gener. Mindre almindeligt er nasalstenose, tåreflåd, paræstesier, ødem og tremor. Mange bivirkninger svinder ved fortsat behandling eller dosisnedsættelse. Allergiske reaktioner almindelige. Tidligt i behandlingen kan forekomme hypertermi, urticaria og anæmi. Sent i behandlingen kan døgndoser over 200 mg (en dosis, der næppe bør overskrides) fremkalde akut reumatoid artritis og lupus erythematosus disseminatus. Disse bivirkninger ses også, men relativt sjældent ved døgndoser under 200 mg. De er reversible, svinder efter seponering og kræver sjældent behandling med glukokortikoider. 

Interaktioner

Samtidig indgift af hydralazin og isosorbidmononitrat eller isosorbiddinitrat kan medføre forstærket ortostatisk hypotension. 

Forgiftning

Ved massiv overdosering: Langvarig hypotension, angina pectoris og anuri. Behandling: Symptomatisk.

Farmakodynamik

Væsentligst en direkte hæmmende virkning på arteriolemuskulaturens tonus. 

 
 
Gå til toppen af siden...