Midler mod overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

G04BD, G04CA, M03AX

Revideret: 07.04.2020

Præparatvalg

Evalueringen af ​​effekt udfordres af manglen på en standarddefinition af forbedring. Overordnet er der ingen væsentlig forskel i effekten præparaterne imellem, men den varierende bivirkningsprofil kan være udslagsgivende for præparatvalg og skift. Derfor vil det billigste præparat ofte være førstevalg (2828). Ved manglende effekt af lægemidlerne anbefales dosisforøgelse eller præparatskift. Hvis behandlingen fortsat er uden effekt, eller der er uacceptable bivirkninger efter 4-8 uger, bør den seponeres.  

 

Indikationen for urologiske spasmolytika bør generelt overvejes nøje, da effekten er beskeden for alle midlerne. Ved indikation for medicinsk behandling bør valget af præparat træffes ud fra bivirkningsprofil og pris (IRF) (4542), se evt. behandlingsvejledning

 

Antikolinerge præparater anbefales tilbudt voksne med uopsættelig urininkontinens, som ikke har haft gavn af konservativ behandling. Præparatgruppen adskiller sig gennem deres farmakologiske profiler, som fx lipidopløselighed, halveringstid og formulering. Mundtørhed er den hyppigste bivirkning, selvom forstoppelse, akkommodationssbesvær, træthed og kognitiv dysfunktion kan forekomme (3513). Der er derimod ingen videnskabelige holdepunkter for, at det ene præparat er de andre overlegne i behandling af uopsættelig urininkontinens. Dosiseskalering kan være hensigtsmæssig hos udvalgte patienter for at forbedre behandlingseffekten, også selvom der herved kan forventes flere bivirkninger. 

 

De fleste patienter er vist at ophøre antimuscarinbehandling inden for de første tre måneder på grund af utilstrækkelig effekt, bivirkninger og/eller omkostninger. 

 

Specielt hos ældre bør der i behandlingsovervejelserne indgå den multifaktorelle ætiologi af urinvejsinkontinens hos patientgruppen, komorbiditet såsom kognitiv svækkelse, medikamentel behandlingseffekt samt risikoen for bivirkninger. Oxybutynin har i modsætning til solifenacin, darifenacin, fesoterodin og trospium vist sig med risiko at forårsage eller forværre kognitiv dysfunktion hos ældre (3514). Resultatet er ved en senere opgørelse genfundet ved behandling af 65+ årige med oral oxybutin (4840), mens korttidsbehandling af 65-80 årige patienter med transdermal oxybutynin ikke genfandt risikoen for kognitiv dysfunktion (4841). Ved polyfarmaci og interaktionspotentiale vælges med fordel trospiumchlorid.  

 

Mirabegron er den første klinisk tilgængelige beta3-agonist. Beta3-adrenoceptorer dominerer beta-receptorerne i detrusorens glatte muskelceller. Stimulering af receptorerne antages at fremkalde detrusor-afslapning.  

 

Mirabegron er fundet placebo overlegen og ligeså effektiv som antikolinergika i behandling af urininkontinenssymptomer. Mirabegron har vist sig effektiv og sikker hos ældre patienter (3515), og bivirkninger adskiller sig ikke sikkert fra placebo (3516). I tilfælde af utilstrækkelig antikolinerg (solifenacin) behandlingseffekt, kan man fremfor dosisopskalering med fordel skifte behandling til mirabegron, medmindre patienten har ukontrolleret hypertension (3517)

 

Ved svær overaktiv blære eller neurogen detrusoroveraktivitet, der ikke responderer sufficient på oral behandling, kan intravesikal botulinum-toxin behandling være en mulighed. Der er tale om specialistbehandling (4543)

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion  

Botulinum 

Nej 

Nej 

Darifenacin 

Nej 

Ja 

Fesoterodin 

Nej 

Ja 

Mirabegron 

Nej 

Nej 

Oxybutynin 

Nej 

Nej 

Solifenacin 

Nej 

Ja 

Solifenacin/tamsulosin 

Nej 

Nej 

Tolterodin 

Nej 

Nej 

Trospiumchlorid 

Ingen oplysninger 

(GFR < 10ml/min.) 

Nej 

 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparater. 

Bivirkninger

De antikolinerge stoffer kan have generende bivirkninger i form af mundtørhed, akkommodationsforstyrrelser, obstipation og specielt hos ældre opleves konfusion. Bivirkningerne kan reduceres ved at dosere til natten. Følsomheden er individuelt meget varierende (4541) (4540)

Ved kognitive forstyrrelser hos patienter i behandling med muskarinreceptorblokkere bør man seponere midlet. 

Takykardi og urinvejsinfektion ses relativt hyppigt for mirabegron. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister) (Paranova)   27,04
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister) (Abacus)   26,02
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister) (2care4)   26,99
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   31,79
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   25,87
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 90 stk. (blister) (2care4)   24,73
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Paranova)   24,02
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Abacus)   24,40
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Orifarm)   24,76
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  25 mg 90 stk. (blister)   30,46
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister) (Abacus)   14,20
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   15,89
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister) (Paranova)   11,46
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   11,97
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister) (2care4)   11,87
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 90 stk. (Orifarm)  
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 90 stk. (blister) (Orifarm)   11,83
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 90 stk. (blister) (Abacus)   11,75
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 90 stk. (blister)   15,23
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 90 stk. (blister) (Paranova)   13,64
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 90 stk. (blister) (2care4)   11,83
Mirabegron Betmiga
Astellas Pharma
depottabletter  50 mg 90 stk.   15,23
Botulinum type A toxin Botox®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  50 enheder 1 stk.  
Botulinum type A toxin Botox®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.  
Botulinum type A toxin Botox®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 10 stk.  
Botulinum type A toxin Botox®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.  
Botulinum type A toxin Botox®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.  
Botulinum type A toxin Botox®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  100 enheder 1 stk.  
Botulinum type A toxin Botox®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  200 enheder 1 stk.  
Botulinum type A toxin Botox®
Allergan
pulver til injektionsvæske, opl.  200 enheder 6 stk.  
Tolterodin Detrusitol Retard
Pfizer
hårde depotkapsler  2 mg 30 stk.   36,19
Tolterodin Detrusitol Retard
Pfizer
hårde depotkapsler  4 mg 30 stk.   18,09
Tolterodin Detrusitol Retard
Pfizer
hårde depotkapsler  4 mg 100 stk.   18,03
Darifenacin Emselex®
Merus
depottabletter  7,5 mg 28 stk. (blister)   10,22
Darifenacin Emselex®
Merus
depottabletter  7,5 mg 98 stk. (blister)   7,17
Darifenacin Emselex®
Merus
depottabletter  15 mg 28 stk. (blister)   8,32
Darifenacin Emselex®
Merus
depottabletter  15 mg 98 stk. (blister)   5,04
Oxybutynin Kentera
Recordati
depotplastre  3,9 mg/24 timer 8 stk.   17,32
Oxybutynin Kentera
Recordati
depotplastre  3,9 mg/24 timer 24 stk.   16,92
Solifenacin Solifenacin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,61
Solifenacin Solifenacin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,35
Solifenacin Solifenacin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,32
Solifenacin Solifenacin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blilster)   0,64
Solifenacin Solifenacin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,73
Solifenacin Solifenacin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,42
Solifenacin Solifenacin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,05
Solifenacin Solifenacin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk. (blister)   0,65
Solifenacin Solifenacin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,13
Solifenacin Solifenacin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister)   0,52
Solifenacin Solifenacin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   0,99
Solifenacin Solifenacin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk. (blister)   0,62
Solifenacin Solifenacin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,71
Solifenacin Solifenacin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister)   0,53
Solifenacin Solifenacin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,28
Solifenacin Solifenacin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,63
Solifenacin Solifenacin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,97
Solifenacin Solifenacin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,44
Solifenacin Solifenacin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,77
Solifenacin Solifenacin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk. (blister)  
Solifenacin Solifenacin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,56
Solifenacin Solifenacin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,98
Solifenacin Solifenacin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister)   0,22
Solifenacin Solifenacin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,37
Solifenacin Solifenacinsuccinat "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)  
Solifenacin Solifenacinsuccinat "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,35
Solifenacin Solifenacinsuccinat "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Solifenacin Solifenacinsuccinat "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,21
Solifenacin Solifenacinsuccinat "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,09
Solifenacin Solifenacinsuccinat "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,36
Solifenacin Solifenacinsuccinat "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,66
Solifenacin Solifenacinsuccinat "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,38
Trospiumchlorid Spasmo-lyt® Depot
Mylan
hårde depotkapsler  60 mg 28 stk. (blister)   6,00
Tolterodin Tolterodin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  2 mg 30 stk. (blister)   5,43
Tolterodin Tolterodin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  2 mg 100 stk. (blister)   7,87
Tolterodin Tolterodin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  4 mg 30 stk. (blister)   1,64
Tolterodin Tolterodin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  4 mg 100 stk. (blister)   0,99
Tolterodin Tolterodine "Sandoz"
Sandoz
hårde depotkapsler  2 mg 28 stk. (blister)   2,93
Tolterodin Tolterodintartrat "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  4 mg 28 stk. (blister)   1,31
Tolterodin Tolterodintartrat "Actavis"
SanoSwiss
hårde depotkapsler  2 mg 30 stk. (blister)   4,35
Tolterodin Tolterodintartrat "Actavis"
SanoSwiss
hårde depotkapsler  4 mg 30 stk. (blister)   1,42
Tolterodin Tolterodintartrat "Actavis"
SanoSwiss
hårde depotkapsler  4 mg 100 stk. (blister)   1,00
Tolterodin Tolterodintartrat "Nordic Prime"
Nordic Prime
hårde depotkapsler  2 mg 90 stk. (3 x 30)   5,75
Tolterodin Tolterodintartrat "Nordic Prime"
Nordic Prime
hårde depotkapsler  4 mg 28 stk. (blister)   8,19
Tolterodin Tolterodintartrat "Teva"
TEVA
hårde depotkapsler  2 mg 30 stk. (blister)   2,84
Tolterodin Tolterodintartrat "Teva"
TEVA
hårde depotkapsler  4 mg 30 stk. (blister)   1,23
Tolterodin Tolterodintartrat "Teva"
TEVA
hårde depotkapsler  4 mg 100 stk. (blister)   0,91
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  4 mg 28 stk. (blister)   19,01
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  4 mg 28 stk. (blister) (2care4)   14,70
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  4 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   14,77
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  4 mg 84 stk. (blister) (Orifarm)   17,67
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  4 mg 84 stk. (blister)   18,82
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  4 mg 84 stk. (blister) (2care4)   17,41
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  8 mg 28 stk. (blister)   9,51
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  8 mg 28 stk. (blister) (2care4)   8,59
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  8 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   8,57
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  8 mg 84 stk. (blister) (Orifarm)   8,81
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  8 mg 84 stk. (blister)   9,41
Fesoterodin TOVIAZ
Pfizer
depottabletter  8 mg 84 stk. (blister) (2care4)   8,75
Trospiumchlorid Trospiumchlorid "Alternova"
Alternova
filmovertrukne tabletter  20 mg 60 stk. (blister)   6,52
Trospiumchlorid Uraplex
Parallelimport
overtrukne tabletter  20 mg 60 stk.   6,52
Trospiumchlorid UriVesc
Parallelimport
hårde depotkapsler  60 mg 30 stk. (blister)   5,84
Trospiumchlorid UriVesc
Parallelimport
hårde depotkapsler  60 mg 28 stk. (blister)  
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 30 stk. (blister)  
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 90 stk. (blister)  
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 100 stk. (blister)  
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 30 stk. (blister)  
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 100 stk. (blister)  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   15,46
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk. (blister)   14,81
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk.  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk. (blister)  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   9,59
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister)   9,23
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister)  
Solifenacin Vesicare®
Astellas Pharma
oral suspension  1 mg/ml 150 ml   15,46

Referencer

4541. Usmani SA, Reckenberg K, Johnson O et al. Relative Risk of Adverse Events and Treatment Discontinuations Between Older and Non-Older Adults Treated with Antimuscarinics for Overactive Bladder: A Sys-tematic Review and Meta-Analysis. Drugs Aging. 2019; 36(7):639-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31054113 (Lokaliseret 1. juli 2019)

 

4543. Robinson D, Cardozo L. Managing overactive bladder. Climateric. 2019; 22(3):250-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31034265 (Lokaliseret 1. juli 2019)

 

4841. Müller-Arteaga C, Batista-Miranda JE, Zubiaur Libano C et al. Cognitive function assessment in elderly patients with overactive bladder treated with transdermal oxybutynin. Actas Urol Esp. 2019; 43(3):143-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30470585 (Lokaliseret 7. april 2020)

 

2828. European Association of Urology. Guidelines on Urinary Incontinence. Uroweb. 2018; , https://uroweb.org/guideline/urinary-incontinence/?type=summary-of-changes (Lokaliseret 7. april 2020)

 

4840. Vouri SM, Schootman M, Strope SA et al. Differential Prescribing of Antimuscarinic Agents in Older Adults with Cognitive Impairment. Drugs Aging. 2018; 35(4):321-31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29492862 (Lokaliseret 7. april 2020)

 

4540. Nambiar K A, Bosch R, Cruz F et al. EAU Guidelines on Assessment and Nonsurgical Management of Urinary Incontinence. European urology. 2017; , https://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(18)30002-2/fulltext (Lokaliseret 1. juli 2019)

 

3517. MacDiarmid S, Al-Shukri S, Barkin J et al. Mirabegron as Add-On Treatment to Solifenacin in Patients with Incontinent Over-active Bladder and an Inadequate Response to Solifenacin Monotherapy. J Urol. 2016; 196(3):809-18, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27063854 (Lokaliseret 5. april 2018)

 

3515. Wagg A, Oelke M, Angulo JC et al. Review of the efficacy and safety of fesoterodine for treating overactive bladder and urgency urinary incontinence in elderly patients. Drugs Aging. 2015; 32(2):103-25, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25673122 (Lokaliseret 4. juli 2019)

 

3516. Chapple CR, Cardozo L, Nitti VW et al. Mirabegron in overactive bladder: a review of efficacy, safety, and tolerability. Neurourol Urodyn. 2014; 33(1):17-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24127366 (Lokaliseret 5. april 2018)

 

4542. Sundhedsstyrelsen. Præparatanmeldelse: Betmiga (mirabegron). 2013; , https://www.sst.dk/da/viden/laegemidler/anbefalinger/anmeldelser-af-nye-laegemidler/praeparatanmeldelser/betmiga-mirabegron (Lokaliseret 8. juli 2019)

 

3513. Shamliyan T, Wyman J, Kane RL. Nonsurgical Treatments for Urinary Incontinence in Adult Women: Diagnosis and Comparative Effectiveness. IUGA-ICS Conservative Management for Female Pelvic Floor Dysfunction: Rock-ville (MD). 2012; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22624162 (Lokaliseret 5. april 2018)

 

3514. Kay G, Crook T, Rekeda L et al. Differential effects of the antimuscarinic agents darifenacin and oxybutynin ER on memory in older subjects. Eur Urol. 2006; 50(2):317-26, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16687205 (Lokaliseret 5. april 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...