Amphotericin B (systemiske svampeinfektioner)

J02AA

Revideret: 14.12.2020

Amphotericin B er det mest bredspektrede antimykotikum, der ligesom nystatin tilhører gruppen af polyen-antimykotika. 

 

Stoffet bindes reversibelt til ergosterol i svampenes cellemembran, hvorved membranpermeabiliteten øges. Amphotericin B er overvejende fungicidt, og virkningen er uafhængig af svampens væksthastighed. 

 

Resistens ses hos Aspergillus terreus,Aspergillus flavus og hos visse C. lusitaniae-isolater og er også påvist hos enkelte C. glabrata- og C. krusei-isolater i Danmark.  

 

Amphotericin B har et lavt terapeutisk indeks, men det er i visse studier vist, at præmedicinering med 0,5 l isotonisk natriumchlorid og paracetamol reducerede bivirkningerne. Liposomal amphotericin B i form af et lipidkompleks, indesluttet i liposomer eller i kompleks med natriumcholesterylsulfat adskiller sig farmakokinetisk og toksikologisk fra konventionelt amphotericin B, da disse lipidformuleringer i mindre grad kumuleres i nyrevæv med lavere nyretoksicitet til følge. 

Selv om disse formuleringer er meget dyrere, bør de generelt foretrækkes - specielt hos patienter med nyresygdom eller ved samtidig behandling med andre potentielt nyretoksiske farmaka, da toksicitet af konventionel amphotericin B ofte fører til seponering og forlænget indlæggelse på grund af nyreinsufficiens.  

AmBisome® har bedst penetration til CNS og hurtigst sterilisation af spinalvæsken ved kryptokokmeningitis og bør derfor foretrækkes ved CNS-infektion.
Plasmakoncentration af de lipidformulerede amphotericin-præparater er lavere end af konventionelt amphotericin B, og derfor kompenseres der herfor ved en højere dosering. Systemisk anvendelse af amphotericin B bør kun ske under indlæggelse. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Amphotericin B AmBisome® liposomal
Gilead Sciences
pulver til konc. til infusionsvæske, disp  50 mg 10 stk.   1.724,09
Amphotericin B AmBisome® liposomal
Gilead Sciences
pulver til konc. til infusionsvæske, disp  50 mg 10 stk.   1.724,09
Amphotericin B AmBisome® liposomal
Gilead Sciences
pulver til konc. til infusionsvæske, disp  50 mg 10 stk.  
Amphotericin B AmBisome® liposomal
Gilead Sciences
pulver til konc. til infusionsvæske, disp  50 mg 10 stk.   1.724,09
Amphotericin B Fungizone®
Parallelimport
pulver til infusionsvæske, opl.  50 mg 1 stk.   288,94
Amphotericin B Fungizone®
Parallelimport
pulver til infusionsvæske, opl.  50 mg 1 stk.   275,68
 
 
Gå til toppen af siden...