Midler mod atopisk dermatitis

D11AH

Revideret: 11.03.2020

Atopisk dermatitis bør primært behandles med kortikosteroider, se Glukokortikoider til udvortes brug

 

Tacrolimus og pimecrolimus forbeholdes patienter med atopisk dermatitis, som ikke responderer på eller har uacceptable bivirkninger i forbindelse med intermitterende lokal kortikosteroidbehandling. 

 

Dupilumab er forbeholdt patienter med svær atopisk dermatitis, der ikke har responderet på eller tålt to systemiske lægemidler, sædvanligvis azathioprin og methotrexat. 

Dupilumab kan anvendes samtidig med lokalbehandling med kortikosteroid eller calcineurin-hæmmere (pimecrolimus og tacrolimus). Dog forbeholdes sidstnævnte problemområder som ansigtet, halsen, intertriginøse og genitale områder. 

Anvendelsesområder

Atopisk dermatitis.
Både tacrolimus og pimecrolimus kan forsøges anvendt ved øjenlågseksem, pruritus ani, ved psoriasis i ansigt og i hudfolder (invers psoriasis) samt ved tegn på kortikosteroidatrofi. 

Behandlingsvejledning

Påsmøres i et tyndt lag 2 gange dgl. Behandlingen fortsættes til svind af eksemet. Ved recidiv genoptages behandlingen. Hos børn kan man anvende tacrolimussalve 0,03%. Ved meget aktivt eksem er det muligt at anvende begge præparater kontinuerligt eller med få behandlingspauser, i modsætning til kortikosteroiderne.
For begge præparater bør der udvises forsigtighed i sommerperioden, og behandlede områder bør ikke udsættes for kraftig soleksponering. Samtidig lysbehandling med UVB eller UVA (solarium) bør ikke finde sted. Hud inficeret med bakterier eller virus bør ikke behandles.

Præparatvalg

Tacrolimus salve har potens som et gruppe II-III steroid, mens potensen af pimecrolimus creme er svarende til et gruppe I steroid. Tilsvarende er tacrolimus salve godkendt til behandling af moderat- til svær atopisk dermatit og pimecrolimus creme godkendt til behandling af let- til moderat atopisk dermatit.

Bivirkninger

Følgende bivirkninger kan optræde under behandlingen: Svie, brænden og kløe, ses relativt hyppigt initialt, men reaktionen er ofte forbigående. Hyperæstesi. Herpes simplex-infektion, evt. i form af eczema herpeticum. Alkoholintolerans med flushing kan optræde. For tacrolimus desuden follikulitis og acne.
Der har været publiceret enkelte tilfælde, hvor behandling med tacrolimus har induceret rosacealignende udslæt i ansigtet og molluscum contagiosum.

Farmakokinetik

Pimecrolimus og tacrolimus er begge store molekyler, som kun vanskeligt penetrerer stratum corneum. Effekten af præparaterne er derfor mest udtalt, hvor huden er tynd, fx i ansigtet, på hals og i ano-genitalområdet. Biotilgængeligheden efter topikal anvendelse er lav for begge præparater hos både voksne og børn med atopisk dermatitis. Der er således ikke fundet tegn på organtoksicitet under topikal behandling med tacrolimus og pimecrolimus. Patienter med ichtyosis linearis circumflexa (Nethertons syndrom) har øget risiko for systemisk absorption efter anvendelse af tacrolimussalve.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Dupilumab Dupixent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  200 mg 2 stk.   621,19
Dupilumab Dupixent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 mg 2 stk.   438,50
Dupilumab Dupixent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i sprøjte  200 mg 2 stk.   621,19
Dupilumab Dupixent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i sprøjte  300 mg 2 stk.   438,50
Pimecrolimus Elidel®
Mylan
creme  1 % 30 g  
Pimecrolimus Elidel®
Mylan
creme  1 % 30 g  
Pimecrolimus Elidel®
Mylan
creme  1 % 30 g  
Pimecrolimus Elidel®
Mylan
creme  10 mg/g 30 g  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,03% 10 g  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,03% 30 g  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,03% 30 g (Paranova)  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,1% 30 g (Paranova)  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,1% 30 g (Orifarm)  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,1% 30 g (2care4)  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,1% 30 g  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,1% 60 g (Paranova)  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,1% 60 g (Orifarm)  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,1% 60 g  
Tacrolimus Protopic®
LEO
salve  0,1% 60 g (2care4)  
Tacrolimus Tacrolimus "2care4"
Parallelimport
salve  1 mg/g 30 g  
Tacrolimus Tacrolimus "2care4"
Parallelimport
salve  1 mg/g 60 g  
Tacrolimus Tacrolimus "Accord"
Accord
salve  0,1 % 10 g  
Tacrolimus Tacrolimus "Accord"
Accord
salve  0,1 % 30 g  
Tacrolimus Tacrolimus "Accord"
Accord
salve  0,1 % 60 g  
Tacrolimus Takrozem
Pierre Fabre
salve  0,1 % 60 g  
 
 
Gå til toppen af siden...