Statiner

C10AA

Revideret: 24.06.2020

Anvendelsesområder

Hyperkolesterolæmi, som skyldes LDL-forhøjelse, og som ikke kan normaliseres ved kostændring. Overvejes også ved dokumenteret kardiovasculær sygdom selv om LDL-k er 1,8 mmol/l eller derunder. 

Præparatvalg

Den LDL-k sænkende effekt er forskellig fra præparat til præparat og afhængig af dosis. For at opnå den ønskede effekt er det derfor nødvendigt at tilrettelægge behandlingen, så patienten når de anbefalede behandlingsmål. Der kan være tale om skift fra et mindre effektfuldt til et mere effektfuldt statinpræparat, (se figur 1 i Behandling af dyslipidæmi). Derudover kan statinbehandlingen suppleres med ezetemib, hvis man ikke har opnået behandlingsmålet med maksimal statinbehandling.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Alle statiner er kontraindicerede ved aktiv leversygdom eller vedvarende transaminase-forhøjelse af ukendt årsag. 

Se i øvrigt præparatbeskrivelserne. 

Forsigtighedsregler

Alanin-aminotransferase bør måles før behandling, efter en måneds behandling eller ved dosisændring. Statinet seponeres eller dosis reduceres, hvis alanin-aminotransferase vedvarende overstiger tre gange øverste normalgrænse. Ved muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet midlertidigt seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end fem gange øverste normale grænse, skal behandlingen seponeres. Forsigtighed tilrådes ved prædisponerende faktor for rhabdomyolyse. I sådanne tilfælde bør kreatinkinase måles før behandlingen. 

Statiner kan medføre øget risiko for udvikling af diabetes type 2 - særligt hos diabetes-disponerede personer og ved anvendelse af høje doser. 

Bivirkninger

Korttidsbivirkninger omfatter myalgier, udslæt, dyspepsi, søvnløshed og hovedpine. Kreatinkinase og aminotransferaser stiger hos få procent af patienterne. I sjældne tilfælde ses myositis, og i enkelte tilfælde er set rhabdomyolyse hos patienter i kraftig immunsuppressiv behandling med ciclosporin. Risikoen for myositis og rhabdomyolyse er også øget ved samtidig behandling med fibrater og lipidsænkende doser af nicotinsyrederivater og erythromycin. Næsten 25 års anvendelse af statiner har ikke afsløret uventede langtidsbivirkninger. 

Interaktioner

Inhibitorer af CYP3A4 (bl.a. amiodaron, ciclosporin, imatinib, ritonavir, clarithromycin, erythromycin, itraconazol, fluconazol, diltiazem, fibrater og grapefrugtjuice - se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet) hæmmer metaboliseringen af simvastatin og atorvastatin medfører øget risiko for myopati. Ved risiko for disse interaktioner, bør det overvejes at reducere statindosis, og der skal være øget opmærksomhed i forhold til specielt muskelrelaterede bivirkninger. Plasmakoncentrationen af pravastatin og rosuvastatin, (der har en anden metabolisme) påvirkes ikke af samtidig indgift af CYP3A4-hæmmere. Fluconazol hæmmer metaboliseringen af fluvastatin (via CYP2C19). Indtagelse af anionbytter sammen med statiner reducerer statinets biotilgængelighed med 40-50%, således skal statiner og anionbyttere indtages med mindst 4 timers interval. På grund af risiko for alvorlige bivirkninger, bør den sjældne kombination af fibrat og statin opfattes som en specialist opgave. 

Graviditet

Da kolesterolsyntesen er essentiel for den føtale udvikling, må stofferne anses for at være potentielt føtotoksiske. Erfaringsgrundlaget er minimalt. Bør derfor ikke anvendes under graviditet, se Dyslipidæmi

Amning

Bør ikke anvendes.

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. I takt med at denne falder, øges dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.
Statiners gunstige effekt på kliniske effektmål med reduktion af bl.a. AMI og dødelighed er vist i flere store undersøgelser. 

Farmakokinetik

Simvastatin er et prodrug, som efter absorption omdannes i leveren til det aktive stof. Atorvastatin, fluvastatin, pravastatin og rosuvastatin absorberes som aktivt stof. I plasma er atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin og simvastatin næsten fuldstændigt proteinbundet. Simvastatin og atorvastatin omsættes via leverens cytokromenzymer, først og fremmest CYP3A4. Fluvastatin omsættes via CYP2C9. De aktive og inaktive metabolitter udskilles overvejende med galden. Rosuvastatin udskilles hovedsageligt uomdannet med galde og fæces (90-95%), de resterende 5-10% metaboliseres via CYP2C9 og CYP2C19. Pravastatin metaboliseres ikke via leverens cytokromsystem. Risikoen for farmakokinetiske interaktioner er således mindre for rosuvastatin og pravastatin end for de øvrige statiner. Plasmahalveringstiden er 14 timer for atorvastatin, ca. 19 timer for rosuvastatin og kun få timer (1-4) for de øvrige. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Atorvastatin Atorvastatin "1A Farma"
1A Farma
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,47
Atorvastatin Atorvastatin "1A Farma"
1A Farma
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,28
Atorvastatin Atorvastatin "1A Farma"
1A Farma
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,64
Atorvastatin Atorvastatin "1A Farma"
1A Farma
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   0,36
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,79
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   1,41
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,33
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   1,40
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,20
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  80 mg 30 stk. (blister)   0,70
Atorvastatin Atorvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   0,12
Atorvastatin Atorvastatin "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   4,53
Atorvastatin Atorvastatin "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   0,86
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   5,43
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,48
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   1,37
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,26
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,17
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  80 mg 30 stk. (blister)   0,70
Atorvastatin Atorvastatin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   0,12
Atorvastatin Atorvastatin "Rivopharm"
SanoSwiss
Udgået 14.06.2021
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk.  
Atorvastatin Atorvastatin "Rivopharm"
SanoSwiss
Udgået 14.06.2021
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk.  
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,58
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   0,82
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,27
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   0,45
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,18
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  80 mg 30 stk. (blister)   0,42
Atorvastatin Atorvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   0,12
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   5,51
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,89
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 112 stk.   0,57
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   0,87
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,38
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 112 stk.   0,30
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 28 stk. (blister)   0,46
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   0,21
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,23
Atorvastatin Atorvastatin "Xiromed"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  80 mg 98 stk. (blister)   0,17
Rosuvastatin Crestor®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk.   19,72
Rosuvastatin Crestor®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   20,36
Rosuvastatin Crestor®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   18,42
Rosuvastatin Crestor®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   9,86
Rosuvastatin Crestor®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   9,59
Rosuvastatin Crestor®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   7,32
Rosuvastatin Crestor®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   6,80
Rosuvastatin Crestor®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   4,03
Fluvastatin Fluvatab
Parallelimport
depottabletter  80 mg 100 stk.   3,23
Fluvastatin Fluvistad
Stada
depottabletter  80 mg 100 stk. (blister)   3,25
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,60
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   0,88
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,38
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,19
Atorvastatin Lipistad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   0,16
Pravastatin Pravastatin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,84
Pravastatin Pravastatin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,63
Pravastatin Pravastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,88
Pravastatin Pravastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,53
Pravastatin Pravastatinnatrium "Teva"
TEVA
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,89
Pravastatin Pravastatinnatrium "Teva"
TEVA
tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,44
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   2,26
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   1,08
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,42
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   0,76
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,25
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  40 mg 28 stk. (blister)   0,31
Rosuvastatin Rosuvastatin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   0,21
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,94
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,77
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,97
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,50
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,12
Rosuvastatin Rosuvastatin "Krka d.d."
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,29
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   2,55
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  5 mg 56 stk. (blister)   1,76
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   0,79
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   2,04
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   0,76
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   0,55
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,26
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 28 stk. (blister)   0,36
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   0,39
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)   0,20
Rosuvastatin Rosuvastatin "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,24
Rosuvastatin Rosuvastatin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,41
Rosuvastatin Rosuvastatin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,24
Rosuvastatin Rosuvastatin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  40 mg 98 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Orion"
Orion Pharma
Udgået 22.02.2021
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk.  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   0,49
Rosuvastatin Rosuvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk.  
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,19
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,09
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,02
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,49
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   0,73
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,33
Rosuvastatin Rosuvastatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,26
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,20
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,78
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,02
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,40
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   0,57
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,24
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   0,28
Rosuvastatin Rosuvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,20
Simvastatin Simvanor
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   0,39
Simvastatin Simvastatin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk.   0,31
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   17,83
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,97
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   10,93
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,39
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk (blister)   7,15
Simvastatin Simvastatin "KRKA"
KRKA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,26
Simvastatin Simvastatin "Paranova"
Parallelimport
Udgået 28.06.2021
filmovertrukne tabletter  40 mg 120 stk. (blister)  
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 120 stk.   0,86
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,79
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  20 mg 120 stk.   0,43
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,28
Simvastatin Simvastatin "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  40 mg 120 stk.   0,41
Simvastatin Simvastatin "Stada"
Stada
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,43
Simvastatin Simvastatin "Stada"
Stada
filmovertrukne tabletter  10 mg 120 stk. (blister)   0,84
Simvastatin Simvastatin "Stada"
Stada
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,58
Simvastatin Simvastatin "Stada"
Stada
filmovertrukne tabletter  20 mg 120 stk. (blister)   0,41
Simvastatin Simvastatin "Stada"
Stada
filmovertrukne tabletter  40 mg 105 stk. (blister)   0,33
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,96
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 90 stk. (blister)   0,90
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,44
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 90 stk. (blister)   0,93
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blsiter)   0,28
Simvastatin Simvastatin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   0,38
Simvastatin Vastanor
Parallelimport
Udgået 28.06.2021
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)  
Atorvastatin Zarator®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   30,51
Atorvastatin Zarator®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   15,26
Atorvastatin Zarator®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  40 mg 30 stk. (blister)   8,02
Atorvastatin Zarator®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk. (blister)   7,63
Atorvastatin Zarator®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   3,81
Atorvastatin Zarator®
Pfizer
tyggetabletter  10 mg 30 stk. (blister)   32,08
Atorvastatin Zarator®
Pfizer
tyggetabletter  20 mg 30 stk. (blister)   16,04

Referencer

4820. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1):111-188, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504418 (Lokaliseret 28. februar 2020)

 
 
 
Gå til toppen af siden...