Tris-hydrochlorid

Følgende præparater indeholder Tris-hydrochlorid:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Tris-hydrochlorid. Tjek derfor præparatets produktresume.
Præparat Medicinvirksomhed
Ondexxya Portola
Yervoy® Bristol-Myers Squibb