Risankizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Risankizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Skyrizi  AbbVie injektionsvæske, opl. i sprøjte  75 mg