Duraphat®

A01AA01
 
 

Middel til cariesprofylakse. Fluorpræparat

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Dentalsuspension. 1 ml indeholder 50 mg natriumfluorid (22,6 mg fluorid).
Tandpasta. 1 g indeholder 5 mg fluor (som natriumfluorid) svarende til 5.000 ppm. 

Doseringsforslag

Dentalsuspension 

 • Appliceres i et tyndt lag efter grundig tandrensning.
 • Der anvendes ca. 1 ml opløsning til fuldstændig pensling af et tandsæt hos større børn og voksne og ca. 0,3 ml til pensling af mælketænder.
 • Overskydende størknet lak tørres eller skylles bort.
 • Der må ikke børstes tænder eller tygges fast føde i 4 timer efter appliceringen.
 • Behandlingen kan gentages hver 6. måned, men bør ikke foretages sideløbende med andre lokale fluoridbehandlinger.

 

Tandpasta 

 • Voksne. Tænderne børstes grundigt i ca. 3 min. med ca. 2 cm tandpasta 1-3 gange dgl.
 • Bemærk:
  • Må ikke synkes.
  • Skyl ikke munden med vand efterfølgende, da det reducerer fluorkoncentrationen.
  • Tandpasta bør ikke anvendes til børn og unge < 16 år.

Forsigtighedsregler

 • Dentalsuspension må ikke appliceres på pulpanær dentin eller på den åbnede pulpa.
 • Må ikke komme i nærheden af øjnene.
 • Anvendelse af fluoridholdige præparater til børn bør kun finde sted i områder, hvor det lokale drikkevand indeholder < 0,7 mg fluorid/l (5289). Detaljerede oplysninger kan fås hos den stedlige embedslæge eller det lokale vandværk.
 • Alkoholindhold
  Dentalsuspension indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.
Referencer: 5289

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01 %) Stomatitis.
Angioødem.
Astma.
Ikke kendt Hypersensitivitet.

Tandpasta indeholder skummemidlet natriumlaurylsulfat, som kan irritere følsomme slimhinder. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 1.400 eksponerede, heraf 200 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den systemiske absorption er formentlig ringe. Ved orale doser på 1 mg har der været meddelelser om mild dental fluorose hos barnet.  

Referencer: 3711, 4145

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Indtagelse af fluorid ændrer ikke koncentrationen i modermælk væsentligt. Ved indtagelse af meget høje doser (25 mg) er den relative vægtjusterede dosis 2%, hvilket er betryggende lavt.  


Se endvidere

Forgiftning

Natriumfluorid danner med ventriklens saltsyre flussyre, som er stærkt ætsende. 

 • Toksisk dosis. Ca. 5 mg fluorid/kg legemsvægt oralt.
 • Symptomer. Abdominalsmerter, opkastning, hæmatemese, diarré, tåre-, næse- og spytflåd. Fald i blodtryk og nedsat bevidsthedsniveau. Hypocalcæmi, tetani.
 • Behandling. Ventrikeltømning. Mælk. Calcium langsomt i.v. i gentagne doser til normocalcæmi indtræder.

Farmakodynamik

Cariesreducerende effekt pga. udfældning af det tungtopløselige fluorapatit i emaljens hydroxylapatitlag samt remineralisering af tidlige cariesangreb, som derved standser. Bactericid effekt på syreproducerende bakterier. 

Farmakokinetik

 • Fluorider absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og retineres først og fremmest i knogler og tænder under mineraliseringsfasen. I knoglerne vil der til stadighed finde en indlejring af fluorid sted indtil 50-års-alderen.
 • Fluorid, som ikke retineres, udskilles hurtigt, hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Fluoridioner kan i en vis grad passere placenta.

Indholdsstoffer

Natriumfluoriddentalsuspension  22,6 mg/mldentalsuspension  22,6 mg/ml  (Orifarm) dentalsuspension  22,6 mg/ml  (Paranova Danmark) tandpasta  5 mg/g

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : tandpasta 5 mg/g
Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : tandpasta 5 mg/g
Smag:
Hindbær : dentalsuspension 22,6 mg/ml, dentalsuspension 22,6 mg/ml  (Orifarm)
Spearmint : tandpasta 5 mg/g
Andre:
Ethanol : dentalsuspension 22,6 mg/ml, dentalsuspension 22,6 mg/ml  (Orifarm)
Macrogoler : tandpasta 5 mg/g
Natriumlaurilsulfat : tandpasta 5 mg/g
Sorbitol : tandpasta 5 mg/g

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) dentalsuspension 22,6 mg/ml 071589
5 x 1,6 ml
279,25
(B) dentalsuspension 22,6 mg/ml 416859
10 ml
235,00
(B) dentalsuspension 22,6 mg/ml  (Orifarm) 178228
10 ml
255,00
(B) dentalsuspension 22,6 mg/ml  (Paranova Danmark) 498492
10 ml
245,50
(B) tandpasta 5 mg/g 066411
51 g
83,10
(B) tandpasta 5 mg/g 066422
3 x 51 g
205,00

Substitution

tandpasta 5 mg/g
Fluorid "Morningside" 2care4 Generics, Natriumfluorid, tandpasta 5 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4145. Takahashi R, Ota E, Hoshi K et al. Fluoride supplementation (with tablets, drops, lozenges or chewing gum) in pregnant women for preventing dental caries in the primary teeth of their children. Cochrane Database Syst Rev. 2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29059464 (Lokaliseret 10. juli 2019)


5289. Odont.ku. Flourkort tandlæger. KU. , https://odont.ku.dk/fagomr/cariologi_endodonti/fluorkoncentration/fluorkorttandlaeger.pdf (Lokaliseret 24. juni 2021)

 
 

Revisionsdato

24.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...