Stamaril®

J07BL01
 
 

Anvendelsesområder

 • Vaccination mod gul feber.
 • Enkelte landes sundhedsmyndigheder kræver vaccinationsattest for at opnå tilladelse til indrejse.
 • Vaccinationen kan udføres af alle læger, der har et godkendt stempel med et identifikationsnummer. Stemplet kan rekvireres hos Sundhedsstyrelsen.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. En dosis indeholder mindst 1.000 LD50-enheder levende, svækket gul febervirus, stamme 17 D. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 9 mdr. 

 • 1 dosis a 0,5 ml i.m. eller s.c.

  

Injektion 

 • Gives intramuskulært eller subkutant.

  

Bemærk: 

 • Ved særligt behov (fx ved epidemi) kan vaccinen gives til børn fra 6-måneders-alderen, men kun på tvingende indikation i alderen 6-9 mdr.
 • Vaccinen må ikke gives til børn, der er < 6 mdr.

  

Forhold til andre vacciner 

 • Vaccinen kan gives samtidig med andre vacciner, men i separate sprøjter.


Beskyttelse 

 • Der kan påregnes beskyttelse livslangt, gældende fra 10 dage efter vaccinationen.

  

Revaccination 

 • WHO anbefaler ikke længere revaccination, men rejsende vil fortsat kunne blive mødt med krav om revaccination efter 10 år.
 • Revaccination er med den samme dosis som ved den primære vaccination.

Kontraindikationer

 • Kendt allergi over for æg eller hønseproteiner eller over for andre indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Personer med kompromitteret immunsystem, fx HIV-smittede med CD4-tal < 200 mikroliter.
 • Personer i behandling med immunsupprimerende lægemidler.
 • Børn < 6 mdr.

 

Ved kontraindikation kan lægen udstede en undtagelsesattest til brug ved rejse til lande, hvor vaccinen er påkrævet. 

Forsigtighedsregler

 • Pga. en højere risiko for alvorlige og potentielt dødelige, men sjælden gul feber-vaccineassocieret lidelse hos:
  • personer ≥ 60 år
  • patienter med nuværende eller tidligere thymuslidelser
   bør vaccinen kun gives, hvis der vurderes at være en konkret og betydelig risiko for at pådrage sig gul feber.
 • Hos personer, som har fået systemiske glukokortikoider i > 14 dage, tilrådes vaccination udsat til 1 måned efter behandlingsophør.
 • Beskyttelseshætten på sprøjten med solvens indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Hæmatom.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber, Træthed.
Myalgi.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
 • Sjældne tilfælde af vaccineassocieret neurotrop sygdom og viscerotropisk sygdom (ligner fulminant forløb af gul feber), der begge kan have fatalt forløb, er beskrevet. Hidtil udelukkende hos førstegangsvaccinerede og især hos personer ≥ 60 år samt hos personer med thymuslidelser.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 500 eksponerede, heraf 400 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af større misdannelser, men i et studie med 300 1. trimester-eksponerede blev der fundet en øget hyppighed af mindre misdannelser, især naevus. Da vaccinen indeholder levende virus, bør vaccination normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4371, 4372, 4373

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Bør normalt ikke anvendes, da amning teoretisk medfører en risiko for encefalitis hos barnet. Hvis barnet er vaccineret, kan moderen vaccineres. 


Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker som andre levende, svækkede virale vacciner ved, at der opstår en subklinisk infektion i raske modtagere, som resulterer i produktionen af specifikke B- og T-celler og fremkomsten af specifikt cirkulerende antistof. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder levende, svækket virus, dyrket i hønsefostercellekulturer til vaccination mod gul feber.

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se medfølgende brugsvejledning. 

    

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C). 
 • Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Gul feberviruspulver og solvens til injektionsvæske, susp.pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  (2care4) pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Æggeproteiner : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Calciumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Dinatriumphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Histidinhydrochlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Kaliumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Kaliumdihydrogenphosphat : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Lactose : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
L-Alanin : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Magnesiumsulfat : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Sorbitol : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 028342
1 stk. (2 separate kanyler)
369,90
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  (2care4) 430106
1 stk. (2 separate kanyler)
326,90
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  (Orifarm) 538281
1 stk. (2 separate kanyler)
329,00

Referencer

4373. Cavalcanti DP, Salomão MA, Lopez-Camelo J et al. Early exposure to yellow fever vaccine during pregnancy. Trop Med Int Health. 2007; 12:833-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17596249 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4372. Suzano CE, Amaral E, Sato HK et al. The effects of yellow fever immunization (17DD) inadvertently used in early pregnancy during a mass campaign in Brazil. Vaccine. 2006; 24:1421-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16236402 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4371. Robert E, Vial T, Schaefer C et al. Exposure to yellow fever vaccine in early pregnancy. Vaccine. 1999; 17:283-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9987164 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

22.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...