Hexaglucon®

A10BB01
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1,75 mg eller 3,5 mg glibenclamid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Initialt 1,75 mg dgl. stigende med 1,75 mg hver 3.-5. dag, til optimal regulering er opnået.
 • Vedligeholdelsesdosis 1,75-14 mg i døgnet.
 • Doser ≤ 7 mg gives som éngangsdosis om morgenen.
 • Doser > 7 mg fordeles med 7 mg morgen og den resterende del aften.
 • Døgndoser > 14 mg giver sjældent yderligere effekt.
 • Efter 4-8 ugers behandling kan glucosestofskiftet, evt. i forbindelse med vægtreduktion, være forbedret så meget, at dosisreduktion bør overvejes.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages umiddelbart før eller i forbindelse med et måltid.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet.
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Vægtøgning.
Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion.
Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Synsforstyrrelser.
Leverinsufficiens.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1- 2 %.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Glibenclamid kan øge plasmakoncentrationen af ciclosporin.
 • Ciprofloxacin har i enkelte tilfælde medført øget virkning af glibenclamid. Årsagen er ukendt.
 • Der er risiko for stigninger i blodsukkerværdier ved kombinationsbehandling af glibenclamid og H2-antagonister.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider
 • Der er risiko for interaktionerne, hvis glibenclamid tages sammen med perikon.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. En betydelig del af disse er dog ikke eksponeret i 1. trimester.  

Ved behandling efter 1. trimester af graviditeten er der øget risiko for øget fødselsvægt, neonatal hypoglykæmi og hyperbilirubinæmi. Behandling bør foregå i samarbejde med speciallæge i endokrinologi. 

Referencer: 4176, 4177, 4178

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Koncentrationen i modermælken er umålelig lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningen indtræder efter 0,5-1 time.
 • Virkningsvarighed 8-12 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-10 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med galden.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Glibenclamidtabletter  1,75 mgtabletter  3,5 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 1,75 mg, tabletter 3,5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1,75 mg (kan dosisdisp.) 107110
120 stk.
215,90 7,20
(B) tabletter 3,5 mg (kan dosisdisp.) 107128
120 stk.
Udgået 12-07-2021

Foto og identifikation

Tabletter  1,75 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 1,75 mg
 
 
 

Tabletter  3,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 8,5
tabletter 3,5 mg
 
 
 

Referencer

4176. Sénat MV, Affres H, Letourneau A et al. Effect of Glyburide vs Subcutaneous Insulin on Perinatal Complications Among Women With Gestational Diabetes: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018; 319(17):1773-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29715355 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4177. Martis R, Crowther CA, Shepherd E et al. Treatments for women with gestational diabetes mellitus: an overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30103263 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4178. Song R, Chen L, Chen Y et al. Comparison of glyburide and insulin in the management of gestational diabetes: A meta-analysis. PLoS One. 2017; 12(8), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28771572 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

20.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...