Suprefact®

Udgået: 26.07.2021
L02AE01
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (Gn-RH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

Prostatacancer. 

 

Bemærk: Buserelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til prostatacancer. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg buserelinacetat. 

Doseringsforslag

Prostatacancer 

Voksne. 0,5 mg (0,5 ml) s.c. hver 8. time i 7 dage. Injektionsstedet bør varieres. Derpå skiftes til intranasal behandling. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hormonresistente tumorer
 • Kastration.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med depression, hypertension eller diabetes i anamnesen bør kun behandles med buserelin under tæt overvågning.
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med buserelin påbegyndes.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

  

 • Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose).
 • Brug af næsesprayen kan fremkalde irritation af næseslimhinden.
 • Irritation i øjet kan forekomme hos kontaktlinsebærere.
 • Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i løbet af de første få uger af behandlingen.
 • Gennembrudsblødning kan forekomme senere i behandlingen.
Meget almindelige (> 10 %) Palpitationer.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed, Træthed.
Vægtændring.
Muskuloskeletale smerter.
Ovariecyster.
Hovedpine, Paræstesier.
Døsighed, Følelsesmæssig labilitet, Nervøsitet, Søvnforstyrrelser.
Dyspareuni, Nedsat libido, Udflåd, Vaginal tørhed, Vaginitis.
Epistaxis, Hæshed, Nasal irritation.
Acne, Alopeci, Hirsutisme, Rødme, Tør hud, Øget svedtendens.
Hedeture.
Almindelige (1-10 %) Depression*, Humørforstyrrelser*.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Synsforstyrrelser.
Ansigtsødem.
Hukommelsesbesvær.
Angst, Koncentrationsbesvær.
Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tinnitus.
Migræne.
Bronkospasme.
Hypertension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leukopeni, Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion.
Nedsat glucosetolerans.
Hypofyseadenom.
Ikke kendt Fraktur.
Forlænget QT-interval.
Osteoporose.

*Depression og humørforandringer kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig behandling og som en ikke-almindelig bivirkning ved kortvarig behandling. 

Interaktioner

Samtidig behandling med antidiabetika kan nedsætte den glykæmiske kontrol, og plasma-glucose bør derfor monitoreres regelmæssigt.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af buserelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon. Se endvidere GnRH-agonister

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 40 minutter efter s.c. injektion.
 • Bindes hurtigt og fast til receptorer i hypofyseforlappen, langsommere og mindre fast til celleproteiner i lever og nyrer.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Hovedmetabolitten, buserelin-(3-9)-heptapeptid, kumuleres i lever og nyrer.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 5,7-6,3. 

Indholdsstoffer

Buserelininjektionsvæske, opl.  1 mg/ml  (Orifarm) injektionsvæske, opl.  1 mg/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Paranova Danmark)
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Paranova Danmark)
Natriumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Paranova Danmark)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm) 145608
2 x 5,5 ml
Udgået 26-07-2021
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Paranova Danmark) 077862
2 x 5,5 ml
Udgået 28-06-2021
 
 

Revisionsdato

20.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...