Klyx®

A06AG10
 
 
Rektalt laksans, der øger vandindholdet i fæces og virker blødgørende.

Anvendelsesområder

 • Obstipation
 • Tarmtømning før:
  • operation
  • sigmoideoskopi
  • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Rektalvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg docusatnatrium og 250 mg sorbitol. 

Doseringsforslag

Voksne. 120 ml eller 240 ml. 

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Abdominalsmerter, Rektal blødning.

Anafylaktisk reaktion ses især hos børn. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Pga. risiko for øget uterustonus bør andre midler foretrækkes. Kan anvendes i forbindelse med fødsel. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Øger vandindholdet i fæces, som derved blødgøres.
 • Virkningen indtræder efter 5-20 minutter.

 

 

Indholdsstoffer

Docusatrektalvæske, opløsning  1 + 250 mg/mlrektalvæske, opløsning  1 + 250 mg/ml  (Orifarm)
Sorbitolrektalvæske, opløsning  1 + 250 mg/mlrektalvæske, opløsning  1 + 250 mg/ml  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 371609
120 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml  (Orifarm) 154264
120 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 371583
240 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml  (Orifarm) 030816
240 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 371617
10 x 120 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml  (Orifarm) 154275
10 x 120 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 371591
10 x 240 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml  (Orifarm) 146780
10 x 240 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...