Ultravist®

V08AB05
 
 
Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Anvendelsesområder

 • Infusionsvæske 240 mg iod/ml. Computertomografi. Flebografi. Urografi. Artrografi. Hysterosalpingografi. Fistulografi.
 • Infusionsvæske 370 mg iod/ml. Computertomografi. Flebografi. Urografi. Angiokardiografi. Fistulografi.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning 240 mg iod/ml eller 370 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 499 mg eller 769 mg iopromid.  

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.
Bemærk: Patienten bør observeres i mindst 30 min. 

Kontraindikationer

Tidligere svær reaktion på iodixanol, iomeprol, iopromid, ioversol eller iohexol. Krydsreaktioner ses. Reaktionen bør bekræftes ved intradermal test.  

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Brystsmerter.
Hypertension, Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier.
Konfusion, Somnolens.
Dyspnø.
Hypotension, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hjertestop, Myokardieiskæmi.
Angst.

Interaktioner

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen:  

 • Patienter med eGFR > 30 ml/min/1,73m2 og uden tegn på akut nyreinsufficiens, som får kontraststoffet intravenøst eller arterielt, så kontraststoffet er fortyndet (anden passage), når det når nyrerne:
  • Fortsæt med metformin uændret.
 • Patienter med eGFR < 30ml/min/1,73m2 som får kontraststoffet intravenøst eller intraarterielt med anden passage (fortyndet kontraststof):
  • Giv kontraststoffet intraarterielt med første passage (ufortyndet kontraststof).
 • Patienter med akut nyreinsufficiens
  • Stop indtagelsen af metformin fra det tidspunkt, hvor kontraststoffet gives. Mål eGFR 48 timer senere og genstart indtagelsen af metformin, hvis nyrefunktionen er uændret.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Iod dæmper røntgenstrålerne mere end det omliggende bløde væv. Denne forskel muliggør røntgenbilleddiagnostik. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90 % i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Ultravist®  

Styrke 

Osmolalitet 

240 mg iod/ml 

480 mosmol/kg 

370 mg iod/ml 

770 mosmol/kg 

pH begge styrker 

6,5-8 

 

Indholdsstoffer

Iopromidinjektions- og infusionsvæske, opl.  240 mg iod/mlinjektions- og infusionsvæske, opl.  370 mg iod/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumcalciumedetat : injektions- og infusionsvæske, opl. 240 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 240 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml
Trometamol : injektions- og infusionsvæske, opl. 240 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 240 mg iod/ml 034726
10 x 50 ml
2.141,95
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 558057
10 x 100 ml
5.396,85
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 525771
8 x 500 ml
20.191,85
 
 

Revisionsdato

13.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...