Fucithalmic®

S01AA13
 
 

Smalspektret antibiotikum til lokal anvendelse. Fortrinsvis med virkning på stafylokokker. Desuden en vis effekt ved lokalbehandling over for streptokokker og haemophilus, men chloramphenicol bør dog foretrækkes her. 

Anvendelsesområder

  • Øjeninfektioner (fx conjunctivitis, meibomitis, blefaritis), forårsaget af fusidinsyrefølsomme bakterier
  • Profylaktisk ved cornea abrasio og corpus alienum corneae.

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension 1%, i tube. 1 g indeholder 10 mg fusidin (som fusidinsyre). 

Doseringsforslag

  • 1 dråbe i det afficerede øje 2 gange i døgnet er tilstrækkelig på grund af depotvirkning (12 timer).
  • Behandlingen bør fortsættes i 2 dage, efter at symptomerne er ophørt.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser fjernes før applikation og tidligst indsættes 12 timer efter afsluttet behandling.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser.
  • Den mikrokrystallinske fusidinsyre kan forårsage ridser i kontaktlinserne eller cornea.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Okulær hyperæmi, Sløret syn  (forbigående), Øjenirritation, Øjenkløe.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (bl.a. brændende følelse, svien, smerter).
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem, Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*, Forværret conjunctivitis.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkningsspektrum. Se Fusidin (systemisk brug).

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Indholdsstoffer

Fusidinøjendråber, suspension  1 %øjendråber, suspension  1 %  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, suspension 1 %, øjendråber, suspension 1 %  (Orifarm)
Andre:
Carbomer : øjendråber, suspension 1 %, øjendråber, suspension 1 %  (Orifarm)
Dinatriumedetat : øjendråber, suspension 1 %, øjendråber, suspension 1 %  (Orifarm)
Mannitol : øjendråber, suspension 1 %, øjendråber, suspension 1 %  (Orifarm)
Natriumacetat : øjendråber, suspension 1 %, øjendråber, suspension 1 %  (Orifarm)
Sterilt vand : øjendråber, suspension 1 %, øjendråber, suspension 1 %  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 1 % 515608
5 g
85,55
(B) øjendråber, suspension 1 %  (Orifarm) 395421
5 g
93,20

Substitution

øjendråber, suspension 1 %
Fusidinsyre "2care4" (Parallelimport), Fusidin, øjendråber, suspension 1 %
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

15.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...