Fucicort®

Fucicort Lipid
D07CC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Dermatitis, især allergiske og toksiske eksemer
 • Psoriasis inficeret med fusidinfølsomme mikroorganismer
 • Inficeret atopisk dermatit.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 1 mg betamethason (som valerat) og 20 mg fusidinsyre.
Fucicort Lipid® creme. 1 g indeholder 1 mg betamethason (som valerat) og 20 mg fusidinsyre. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl. i højst 6 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Kontakt med øjnene bør undgås, idet forhøjet intraokulært tryk og glaukom kan forekomme efter langvarig brug af topikale kortikosteroider nær øjnene og særligt hos patienter disponeret for at udvikle glaukom.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Almindelige (1-10%) Hudkløe.
Sjældne (0,01-0,1%) Erytem.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner.
Hyperkorticisme*.
Ikke kendt Sløret syn.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4045, 4046

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Betamethason 

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Fusidin 

 • Hæmmer bindingen af RNA til 50S-delen af bakteriernes ribosomer. Herved standses proteinsyntesen. Virker på Staphylococcus aureus, hæmolytiske streptokokker og Propionibacterium acnes.

Farmakokinetik

Betamethason 

 • Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion.

Fusidin 

 • Den systemiske absorption er ringe.

Indholdsstoffer

Betamethasoncreme  1+20 mg/gcreme  1+20 mg/gcreme  1+20 mg/g  (Orifarm) creme  1+20 mg/g  (Paranova Danmark)
Fusidincreme  1+20 mg/gcreme  1+20 mg/gcreme  1+20 mg/g  (Orifarm) creme  1+20 mg/g  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Chlorcresol : creme 1+20 mg/g
Kaliumsorbat  (E202) : creme 1+20 mg/g (Lipid)
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : creme 1+20 mg/g (Lipid)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : creme 1+20 mg/g (Lipid)
Andre:
Cetostearylalkohol : creme 1+20 mg/g, creme 1+20 mg/g (Lipid)
Citronsyre : creme 1+20 mg/g (Lipid)
Hypromellose : creme 1+20 mg/g (Lipid)
Macrogoler : creme 1+20 mg/g
Natriumdihydrogenphosphat : creme 1+20 mg/g
Paraffin : creme 1+20 mg/g, creme 1+20 mg/g (Lipid)
Renset vand : creme 1+20 mg/g, creme 1+20 mg/g (Lipid)
Steareth-21 : creme 1+20 mg/g (Lipid)
Tocopherol : creme 1+20 mg/g, creme 1+20 mg/g (Lipid)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1+20 mg/g 161208
15 g
79,55
(B) creme 1+20 mg/g  (Lipid)  045978
15 g
120,00
(B) creme 1+20 mg/g 573568
30 g
152,25
(B) creme 1+20 mg/g  (Lipid)  045860
30 g
146,30
(B) creme 1+20 mg/g  (Orifarm) 469608
30 g
146,30
(B) creme 1+20 mg/g  (Paranova Danmark) 554793
30 g
143,60

Substitution

creme 1+20 mg/g
Fusidinsyre/betamethaso"2care4 (Parallelimport), Betamethason, Fusidin, creme 20+1 mg/g
Fusidinsyre/betamethason Mylan Mylan, Betamethason, Fusidin, creme 20+1 mg/g
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 17. december 2018)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

28.03.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...