Uromitexan®

V03AF01
 
 

Acrolein-inaktiverende middel. Antidot til visse nedbrydningsprodukter (bl.a. acrolein) af alkylerende stoffer tilhørende oxazaphosphorin-gruppen (cyclophosphamid, ifosfamid). 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af uroteltoksicitet, såsom hæmoragisk cystitis, mikrohæmaturi og makrohæmaturi hos patienter, som behandles med ifosfamid og cyclophosphamid i doser, der anses for at være urotoksiske. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

  • Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg (delekærv) eller 600 mg (delekærv) mesna (natrium 2-mercaptoethansulfonat),
  • Uromitexan® injektionsvæske kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek.

Doseringsforslag

Bør indgives 2 timer før samt 2 timer og 6 timer efter indgift af oxazafosforin (ifosfamid eller cyclophosphamid). Enkeltdosis af mesna bør udgøre 40 % af den påtænkte oxazaphosphorindosis.
Bemærk: Anafylaksiberedskab skal være til stede. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Letargi.
Hovedpine.
Døsighed.
Hududslæt, Rødme.
Almindelige (1-10 %) Lymfadenopati.
Palpitationer.
Conjunctivitis, Fotofobi, Sløret syn.
Flatulens, Gingival blødning, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Feber, Mucositis, Svimmelhed.
Influenzalignende symptomer.
Forhøjede levertransaminaser.
Nedsat appetit.
Artralgi, Kæbesmerter, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Paræstesier.
Koncentrationsbesvær, Mareridt, Somnolens, Søvnløshed.
Dysuri.
Bronkospasme, Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Nasal tilstopning, Pharyngitis.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Hepatitis.
Periorbitalt ødem.
Ekg-forandringer.
Kramper.
Akut nyresvigt.
Erythema multiforme.

Falsk positiv urin-reaktion for ketonforbindelser. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Pga. virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Inaktiverer via SH-gruppen acrolein, der som nedbrydningsprodukt af de alkylerende oxazaphosphoriner er hovedansvarlig for den uroteltoksiske effekt. Stabiliserer endvidere 4-hydroxymetabolitterne og mindsker derved omdannelsen til acrolein. Yder ikke 100 % beskyttelse mod uroteltoksiske skader og har ingen virkning på oxazafosforinernes myelotoksicitet, ej heller på antitumoreffekten. 

Farmakokinetik

  • Absorberes fra tyndtarmen.
  • Maksimal koncentration i urinen efter 2-4 timer.
  • Ca. 25 % af den indgivne dosis genfindes i urinen som mesna.

Indholdsstoffer

Mesnafilmovertrukne tabletter  400 mgfilmovertrukne tabletter  600 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 400 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 400 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 400 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 059666
20 stk. (blister)
810,40
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 059688
20 stk. (blister)
1.886,40

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
M 4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 16
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
M 6
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 18
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...