Sibelium®

N07CA03
 
 
Calciumantagonist med profylaktisk effekt mod migræne.

Anvendelsesområder

Forebyggelse af migræne hos patienter med hyppige, svære anfald, der ikke har responderet tilfredsstillende på anden forebyggende terapi eller hvor anden behandling har medført uacceptable bivirkninger. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) flunarizinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Vedligeholdelsesbehandling. 10 mg dgl. ved sengetid i 5 dage og pausering de følgende 2 dage. Behandlingen fortsættes på denne måde.
 • Ved manglende signifikant forbedring efter 2 måneder skal behandlingen seponeres.
 • Behandlingen skal afbrydes efter 6 måneder, og kun genoptages hvis patienten får symptomer igen. Der skal afbrydes også hos de patienter, hvor behandlingen er veltolereret og har god effekt.

Ældre 

 • Halv dosis.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 17 år. 

Kontraindikationer

 • Parkinsonisme og andre tilstande med ekstrapyramidale symptomer.
 • Depressiv sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat dosering til ældre.
 • Hvis træthed øges progressivt under behandlingen, bør præparatet seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinale gener, Kvalme, Obstipation.
Træthed.
Øget appetit.
Myalgi.
Depression, Døsighed, Søvnforstyrrelser.
Menstruationsforstyrrelser.
Rhinitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tinnitus.
Letargi.
Hypersensitivitet.
Muskelkramper.
Koordinationsbesvær, Paræstesier, Torticollis.
Angst, Apati, Konfusion.
Hypotension, Perifere ødemer.
Ikke kendt Angioødem.
Erytem.

Parkinsons sygdom og ekstrapyramidale symptomer såsom bradykinesi, rigiditet, akatisi, dyskinesier, sedation og tremor kan forekomme. I disse tilfælde bør flunarizin seponeres. 

Interaktioner

Forstærker den sederende virkning af: 

 • anxiolytika
 • antipsykotika
 • hypnotika
 • alkohol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Selektiv calciumantagonist. Forhindrer overskud af cellulært calcium ved at reducere overskydende calcium-influx i neuronerne.
 • Flunarizin har ingen effekt på kontraktionsevnen eller overledningen i hjertet.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Steady state efter ca. 8 uger.
 • Bindes til især fedtvæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 5-15 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 170001
28 stk.
112,50 4,02

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
JANSSEN, FI, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...