Todolac®

M01AB08
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel med overvejende COX-2-hæmning i terapeutiske doser. 

Anvendelsesområder

Reumatiske sygdomme, specielt inflammatoriske lidelser.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg eller 300 mg etodolac.  

Doseringsforslag

400-600 mg dgl. fordelt på 2-3 doser.
Bemærk: Bør indtil videre ikke anvendes til børn.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Perifer arteriel eller cerebrovaskulær sygdom
 • Svær hypertension
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne
 • Samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • NSAID kan maskere symptomer på alvorlige underliggende infektioner (bl.a. pneumoni og varicella).

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Tinnitus.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme.
Svimmelhed, Utilpashed.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Anæmi, Trombocytopeni.
Meget sjældne (< 0,01 %) Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Synsforstyrrelser.
Forværring af gastro-duodenale ulcera, Gastro-duodenale ulcera  (inkl. Crohns sygdom), Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese, Melæna, Rektal blødning, Stomatitis.
Leverpåvirkning.
Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier, Tremor.
Depression, Konfusion, Nervøsitet.
Nefritis, Nyresvigt.
Vasculitis.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

 • Se NSAID.
 • Bemærk: Teststrimler til diagnostik af ketonuri (acetoacetat) kan give falsk positiv værdi hos patienter, der behandles med etodolac.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund. For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Anvendelse af NSAID i 3. trimester er kontraindiceret pga. øget risiko for præmatur lukning af ductus arteriosus hos fosteret. Se endvidere NSAID

For etodolac er der ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 359, 2228, 3711, 4112, 4113, 4114, 4116, 4118, 4119

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 80-100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Etodolac kan påvises i synovialvæsken ved reumatoid artritis.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 6-7 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Etodolacfilmovertrukne tabletter  200 mgfilmovertrukne tabletter  300 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 043448
20 stk.
97,55 9,76
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 043703
60 stk.
171,05 5,70
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 014584
2 x 60 stk.
400,15 6,67
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 042572
20 stk.
113,15 7,54
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 042952
60 stk.
155,00 3,44
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 014595
2 x 60 stk.
292,30 3,25

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Etodolac "2care4" 2care4 Generics, Etodolac, filmovertrukne tabletter 200 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Etodolac "2care4" 2care4 Generics, Etodolac, filmovertrukne tabletter 300 mg
Etodolac "Orifarm" Orifarm Generics, Etodolac, filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 7,5 x 16
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8,4 x 17,2
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4112. Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al. No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort. Reprod Toxicol. 2018; 79:32-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4118. Li DK, Ferber JR, Odouli R. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219:275, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4116. Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al. Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions. CMAJ. 2014; 186:E177-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4113. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. BJOG. 2013; 120(8):948-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333 (Lokaliseret 16. januar 2019)


2228. Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al. Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy. J Rheumatol. 2012; 39:2163-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274 (Lokaliseret 20. maj 2016)


4114. van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study. PLoS One. 2011; 6:e22174, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4119. Koren G, Florescu A, Costei AM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006; 40:824-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921 (Lokaliseret 16. januar 2019)


359. Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ. 2001; 322:266-70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157526 (Lokaliseret 4. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

10.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...