Skinoren®

D10AX03
 
 

Desinficerende og komedolytisk hudmiddel mod acne vulgaris. 

Anvendelsesområder

Acne vulgaris. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 200 mg azelainsyre. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. Appliceres 2 gange dgl. 

Ved hudirritation kan dosis forsøges nedsat til 1 gang dgl. 

 

Bemærk: Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 12 år. 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • På grund af lokalirriterende effekt skal kontakt med øjne og andre slimhinder undgås.
  • Hænderne bør vaskes efter hver påføring.

Bivirkninger

Bivirkningerne kan afhænge af indikation. Generelt vil lokale hudirritationer mindskes under behandlingen. 

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner på applikationsstedet  (inkl. smerte, hudkløe, brændende/stikkende fornemmelse).
Almindelige (1-10 %) Reaktioner på applikationsstedet  (inkl. paræstesier, tør hud og ødemer*).
Ikke almindelige (0,1-1 %) Erytem.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angioødem, Ansigtsødem, Periorbitalt ødem.
Eksem, Sårdannelse.
Ikke kendt Forværret astma.

*Ses for indikationen rosacea. 

**Ses for indikationen acne. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker antibakterielt over for bl.a. Cutibacterium acnes og har tillige en let komedolytisk effekt. Virkemåden ved rosacea er ikke klarlagt, men antiinflammatoriske egenskaber kan spille en rolle. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe (ca. 4 %). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter første åbning: 6 måneder. 

Indholdsstoffer

Azelainsyrecreme  20%creme  20%  (2care4) creme  20%  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzoesyre  (E210) : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Andre:
Cetearylalkohol : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Cocoglycerider : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Cetearyloctonat : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Cetylpalmitat : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Cutina CBS (blanding af glycerider, alkoholer og estere) : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Glycerol : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Glycerylstearat : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Isopropylmyristat : creme 20%, creme 20%  (Orifarm)
Macrogoler : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Propylenglycol : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)
Renset vand : creme 20%, creme 20%  (2care4) , creme 20%  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 20%  (2care4) 070315
30 g
228,55
(B) creme 20%  (Orifarm) 553778
30 g
230,00
(B) creme 20% 042992
50 g
143,55

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...