Kalium-natrium-glukose "SAD"

B05BB02
 
 

Middel til forebyggelse af eller korrektion af forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på infusionshastighed og fortyndingsgrad. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi
 • Vedligeholdelsesvæske til småtspisende patienter.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 50 g glucose, 1,5 g kaliumchlorid og 2,3 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt
 • Gives under kontrol af blodets elektrolytstatus.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Hypermagnesiæmi.
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Ukompenseret respirationsdepression
 • Dysreguleret diabetes.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Tilstande med risiko for non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion pga. risiko for hyponatriæmi. Plasma-natrium bør i disse tilfælde følges nøje.
 • Tilstande med ødemer
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok
 • Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere
 • Akut binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise)
 • Myotonia congenita
 • Hudnekroser kan opstå ved subkutan infusion.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • Kalium-natrium-glucose (svagt hypertonisk infusionsvæske) kan blive ekstremt hypoton efter indgivelse pga. glucosemetabolismen. Natriumindholdet i blodet skal følges, og hyponatriæmi med symptomer i form af ændret bevidsthedsniveau eller kramper korrigeres med infusion af 3 % (30 mg/ml) natriumchlorid-infusionsvæske 2 ml/kg legemsvægt givet over 5 minutter og gentaget maksimalt 3 gange. Efterfølgende monitoreres plasma-natrium og behandling, så plasma-natrium ikke stiger for hurtigt.
 • Risiko for hyponatriæmi er særlig høj hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse.
 • Patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) tåler dårligt selv mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Manglende dosisreduktion i forlængelse af ændring i dosisregime. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Tromboflebitis.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner** (inkl. anafylaktisk reaktion).
Hyperchloridæmi  (ved høj infusionshastighed), Hyponatriæmi  (hospitalerhvervet) *, Natriumretention  (ved hjerte- eller nyrefunktionsspåvirkning).
Akut hyponatriæmisk encefalopati*.
Lungeødem.

* Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

 

** Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose metaboliseres primært til glycogen (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse).

Farmakokinetik

 • Natrium, kalium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært til glycogen (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold/l: 

Chlorid 

60 mmol 

Kalium 

20 mmol 

Natrium 

40 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

370 mosmol/l 

Isotoni 

Let hypertonisk 

Energi indhold 

780 kJ (190 kcal) 

pH 

ca. 4,5 

Forligelighed ved infusion: 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 419192
1000 ml x10x40

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...