Natriumklorid "SAD"

B05XA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi ved natriummangel, herunder ved: 

 • hyponatriæmi med svære symptomer
 • forhøjet intrakranielt tryk.

 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mmol chlorid og natrium (svarende til 58,5 mg natriumchlorid). 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis bolus på 1 mmol/kg legemsvægt i.v. til ønsket effekt og/eller ønsket plasma-natrium-værdi.
 • Ved kontinuerlig infusion sædvanligvis ikke over 50 mmol/time.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er utilstrækkelig ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Tæt monitorering af P-elektrolytter tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hyperosmotiske tilstande
 • Inkompenseret hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Hypertension
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.
 • Nekrose ved paravenøs infusion.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Demyelisering*.
Ikke kendt Ekstravasation.
Hyperchloræmisk acidose, Hypernatriæmi.
Tremor.
Hypervolæmi, Hypotension.

* Som osmotisk demyelisering (central pontin myelinolyse). 

 

Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af: 

 • arytmier
 • lungestase
 • lungeødem

også hos patienter uden kendt hjertesygdom. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kliniske data. Aktive indholdsstoffer er fysiologiske molekyler, og behandlingsindikationen er oftest absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Natrium er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken og kontrollerer vandfordelingen, væske- og elektrolytbalancen samt opretholder det osmotiske tryk i blod og væv.
 • Natriumioner er associeret med chloridioner og bicarbonationer i reguleringen af syre-basebalancen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 741165
20 ml PL

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...