Glukose isotonisk "SAD"

B05BA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 55 mg (0,278 mmol) glucosemonohydrat.
Infusionsvæske. 1 liter indeholder 55 g (278 mmol) glucosemonohydrat. 

Doseringsforslag

Individuelt.  

 

Parenteral energitilførsel 

 • 500 mg/kg legemsvægt/time i.v.
 • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time.


Væsketilførsel uden samtidig elektrolyttilførsel 

 • 1 til flere liter i døgnet.
 • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time eller ca. 5 ml/kg legemsvægt/time.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Forsigtighed tilrådes, især ved infusion af store volumina.
  • Glucosetolerancen kan være nedsat. Tæt monitorering af blod-glucose og elektrolytter er påkrævet, og insulin og/eller kaliumbehov kan ændres.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Lactacidose
 • Hypoton/isoton overhydrering
 • Akut hjerteinsufficiens
 • Lungeødem
 • Hyperglykæmi, der ikke responderer på insulindoser på højst 6 enheder insulin/time.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke anvendes som monoterapi til væskeerstatning, især ved rehydrering, da det kan medføre markant fald i elektrolytværdier, specielt alvorlig hyponatriæmi og hypokaliæmi med potentielt skadelige virkninger, fx hjerneskade eller hjertepåvirkninger.
 • Monitorering af elektrolyt-, væske- og syre-base-balance samt blodglucose er nødvendig. Derudfra tilstrækkelig tilførsel af natrium og kalium samt evt. insulin. Da børn har nedsat evne til at regulere væske og elektrolytter, er det obligatorisk at monitorere væske-balance og elektrolytter i plasma og urin.
 • Ved mistanke om/bekræftet fejlernæring eller kronisk alkoholoverforbrug bør gives tilskud af vitamin B, især thiamin, som er nødvendig for glucosemetabolisme.
 • Infusion af hypotone væsker til patienter med non-osmotisk udskillelse af det antidiuretiske hormon ADH kan forårsage hyponatriæmi, som kan medføre hovedpine, kvalme, kramper, letargi, koma, cerebralt ødem og letal udgang.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der ordineres 50% glucoseopløsning, hvilket svarer til 500 g/l. I stedet gives der fejlagtigt 50 mg/ml (50g/l). Fald i blodsukker med bevidsthedssvækkelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Anafylaktisk reaktion***, Hypersensitivitet***.
Glucosuri*.
Dehydrering, Hyperglykæmi*, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet) **.
Encefalopati  (akut hyponatriæmisk).
Lungeødem*.
Hypervolæmi, Tromboflebitis.

* Hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem er set ved for hurtig indgivelse. 

 

** Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang.  

 

*** Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kliniske data. Aktive indholdsstoffer er fysiologiske molekyler, og behandlingsindikationen er oftest absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Glucose udgør den væsentligste kilde til energi i cellemetabolismen.  

Farmakokinetik

Glucose metaboliseres primært ved glykogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Injektionsvæske:
  pH ca. 4,5.
 • Infusionsvæske:

Egenskaber 

Infusionsvæske 55 g/l 

Osmolaritet 

278 mosmol/l 

Isotoni 

Isotonisk 

Energiindhold 

850 kJ (200 kcal) 

pH 

Ca. 4,5 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives samtidig med, før eller efter blod gennem samme infusionsudstyr, da hæmolyse og pseudoagglutination kan forekomme. 

 

 

Indholdsstoffer

Glucoseinjektionsvæske  55 mg/mlinfusionsvæske  55 g/l

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : injektionsvæske 55 mg/ml, infusionsvæske 55 g/l

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 55 mg/ml 742908
50 ml PL
infusionsvæske 55 g/l 419358
500 ml x10 x48

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...