Elektrolyt "SAD"

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 1,32 g calciumchlorid (som dihydrat), 100 g glucosemonohydrat (505 mmol glucose), 3,73 g kaliumchlorid, 1,2 mg kobberacetat, 2 g magnesiumchlorid, 2,72 g natriumacetat, 4,68 g natriumchlorid, 0,2 mg natriumiodid og 22 mg zinkacetat. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Maksimal dosis svarende til 0,5 mmol kalium/kg legemsvægt/time.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens. Infusionsmængde og -hastighed bør tilpasses patientens cirkulatoriske status meget nøje, især minutvolumen for at undgå væske- og cirkulatorisk overbelastning.
 • Tilstande med ødemer
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift svært hypoton, og kan derfor forårsage fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Elektrolyt "SAD" give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • På grund af risiko for flebitis bør indgift i central venekateter foretrækkes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Tromboflebitis.
Ikke kendt Glucosuri.
Hyperglykæmi, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*.
Lungeødem.

*Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

 • Hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem ses ved for hurtig infusion.
 • Tromboflebitis ses især ved infusion i perifer vene.
 • Nekrose på indstiksstedet set efter paravenøs infusion.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum. 

Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme. 

Farmakokinetik

Glucose metaboliseres primært til glycogen (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse).  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l: 
Acetat 20 mmol
Calcium 9 mmol
Chlorid 178 mmol
Iodid 1,3 mikromol
Kalium 50 mmol
Kobber 6 mikromol
Magnesium 10 mmol
Natrium 100 mmol
Zink 100 mikromol
Øvrige oplysninger: 
Energiindhold/l 1.550 kJ (370 kcal)
Osmolaritet 870 mosmol/l
Isotoni Hypertonisk
pH ca. 4,5

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen. 
 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
infusionsvæske 506493
1000 ml x10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...