Targocid®

J01XA02
 
 

Antibiotikum, som kun virker på grampositive bakterier. Glycopeptid

Anvendelsesområder

 • Komplicerede infektioner i hud og bløddele
 • Infektioner i knogler og led
 • Pneumoni
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Infektiøs endocarditis
 • Peritonitis forbundet med kontinuerlig ambulant peritonealdialyse (CAPD)
 • Bakteriæmi, der forekommer i forbindelse med enhver af ovenstående indikationer.

 

Endvidere: 

 • Diarré og colitis associeret med Clostridioides difficile-infektion. Teicoplanin skal altid gives oralt til denne indikation, uanset om der anvendes pulver til infusionsvæske.

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning eller oral opløsning. 1 ml indeholder 200 mg eller 400 mg teicoplanin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Komplicerede infektioner i hud og bløddele, pneumoni og komplicerede urinvejsinfektioner
  • Initialt 400 mg i.v. 3 gange med 12 timers interval.
  • Vedligeholdelsesdosis 6 mg/kg legemsvægt i.v./i.m. dgl.
 • Infektioner i knogler og led
  • Initialt 800 mg i.v. 3-5 gange med 12 timers interval.
  • Vedligeholdelsesdosis 12 mg/kg legemsvægt i.v./i.m. dgl.
  • Behandlingstid ved osteomyelitis mindst 3 uger.
 • Infektiøs endocarditis
  • Initialt 800 mg i.v. 3-5 gange med 12 timers interval.
  • Vedligeholdelsesdosis 12 mg/kg legemsvægt i.v./i.m. dgl.
  • Behandlingstid mindst 3 uger.
 • Pseudomembranøs enterocolitis
  • 100-200 mg oralt 2 gange dgl. i 7-14 dage.

 

Børn < 12 år 

 • Børn 2 mdr.-12 år.
  • Initialt 10 mg/kg legemsvægt i.v. 3 gange med 12 timers interval.
  • Vedligeholdelsesdosis 6 mg (højst 10 mg)/kg legemsvægt i.v. 1 gang dgl.
 • Børn 0-2 mdr.
  • Initialdosis (bolus) 16 mg/kg legemsvægt i.v.
  • Vedligeholdelsesdosis 8 mg/kg legemsvægt i.v. 1 gang dgl.
 • Bemærk: Må kun gives som infusion til nyfødte.

 

Bemærk: 

 • I.v. dosis kan gives enten som bolusinjektion i løbet af 3-5 min. eller infusion over 30 minutter.
 • Teicoplanin må højst anvendes i 4 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-80 ml/min.
  • Initialt normal dosering i 4 døgn.
  • Dernæst nedsættes dosis eller dosisintervallet øges på baggrund af GFR:
   • GFR 30-80 ml/min: Halv normal dosis
   • GFR < 30 ml og hæmodialyse: En tredjedel af normal dosis.

   

  Peritonealdialysepatienter i CAPD: 

  • Initialt 6 mg/kg legemsvægt 1 gang
  • 1. uge: 20 mg/l i hver dialysepose
  • 2. uge: 20 mg/l i hver 2. dialysepose
  • 3. uge: 20 mg/l i nat-dialyseposen.

   

  Kontinuerlig hørefunktionstest ved længerevarende behandling af patienter med nedsat nyrefunktion samt ved samtidig eller sekventiel anvendelse af andre neurotoksiske, nefrotoksiske eller ototoksiske lægemidler. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Kendt overfølsomhed over for vancomycin, da kryds-overfølsomhedsreaktioner inkl. anafylaktisk shock med letalt udfald kan forekomme
 • Samtidig administration af andre ototoksiske lægemidler
 • Monitorering af bivirkninger ved doser ≥ 12 mg/kg legemsvægt 2 gange daglig
 • Kontinuerlig hørefunktionstest ved længerevarende behandling af patienter med nedsat nyrefunktion samt ved samtidig eller sekventiel anvendelse af andre neurotoksiske, nefrotoksiske eller ototoksiske lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Temperaturstigning.
Ubehag på indstiksstedet.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Høretab, Tinnitus.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Bronkospasme.
Flebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Infektioner.
Red man-syndrom.
Ikke kendt Agranulocytose, Neutropeni.
Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Superinfektion.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Kramper.
Nyresvigt.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme.
Tromboflebitis.
 • Behandling medfører risiko for superinfektion med resistente bakterier og svampe.
 • Kramper er set ved intraventrikulær anvendelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg.
 • Virker hurtigt baktericidt på bakterier i vækstfasen.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Streptokokker
   • Enterokokker
   • Corynebakterier
   • Clostridier.
   Virkningen på enterokokker er dog fortrinsvis bakteriostatisk.
  • Øvrige mikroorganismer er resistente.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, der kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (i.m.).
 • Fordelingsvolumen 0.7-1,4 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 100-170 timer (voksne) og 40-58 timer (børn).
 • Ca. 95% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Fjernes ikke ved hæmodialyse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Brugsfærdig injektionsvæske: pH ca. 7,5 

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske til i.v. eller i.m. brug 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes langsomt 3,14 ml sterilt vand.
 • Hætteglasset roteres, indtil alt pulver er opløst for at undgå skumdannelse.
 • Den rekonstituerede opløsning indeholder 200 mg eller 400 mg i 3,0 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske til bolusinjektion eller infusion 

 • Injektionsvæsken fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske, Ringer-chlorid- eller Ringer-lactat-infusionsvæske.

  

Forligelighed 

 • Injektionsvæsken må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller farmaka, specielt ikke aminoglykosider.
 • Dog må teicoplanin og aminoglykosider anvendes samtidig i dialysevæsker.

  

Tilberedning af opløsning til oral anvendelse 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i et glas postevand og indtages umiddelbart.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Teicoplaninpulver til injektions- og infusionsvæske eller oral opløsning  200 mgpulver til injektions- og infusionsvæske eller oral opløsning  400 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : pulver til injektions- og infusionsvæske eller oral opløsning 200 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske eller oral opløsning 200 mg 142206
1 stk.
581,75 1.163,50
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske eller oral opløsning 400 mg  (Orifarm) 391630
1 stk.
1.092,95 1.092,95
 
 

Revisionsdato

26.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...