Daivonex®

D05AX02
 
 

Vitamin D-derivat til lokal behandling af psoriasis. 

Anvendelsesområder

Psoriasis vulgaris. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 50 mikrogram calcipotriol. 

Doseringsforslag

Voksne  

 • Initialt. Appliceres 2 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes i ansigtet.
 • Efter brug vaskes hænder.
 • Maksimal dosering bør anføres ved udleveringen.
 • Den totale dosis må ikke overstige 5 mg calcipotriol svarende til 100 g gel eller salve pr. uge og kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol må ikke være større end 30 %.

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes i ansigtet på grund af særlig risiko for irritation.
 • Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

 • Overdreven udsættelse for naturligt eller kunstigt sollys bør undgås.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hudirritation.
Almindelige (1-10 %) Forværring af psoriasis.
Brændende fornemmelse i huden.
Dermatitis, Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypersensitivitet.
Hypercalcæmi*.
Folliculitis, Fotosensibilitet.

* Risikoen for systemiske bivirkninger er minimal, hvis den maksimale ugentlige dosis ikke overskrides. 

Interaktioner

Systemiske vitamin D-præparater, calciumtilskud eller andre midler, der kan øge serumkalciumkoncentrationen, såsom thiaziddiuretika, østrogener, anabolske steroider og paratyroideahormon kan øge risikoen for klinisk signifikant hypercalcæmi. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ca. 25% på beskadiget hud. Derfor må præparatet kun anvendes kortvarigt på begrænsede hudområder. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Erfaring savnes. Den systemiske absorption ved korttidsanvendelse på mindre hudområder er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Hæmmer proliferationen og stimulerer differentiering af keratinocytter.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder.

 

 

Indholdsstoffer

Calcipotriolcreme  50 mikrogram/g  (2care4) creme  50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) creme  50 mikrogram/g  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
2,4-dichlornbenzylalkohol : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Andre:
Diazolidinylurea : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Paraffin, hvid blød : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Cetostearylalkohol : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Dinatriumedetat : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Dinatriumphosphat : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Glycerol : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Macrogoler : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Paraffinolie : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Renset vand : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)
Tocopherol : creme 50 mikrogram/g  (2care4) , creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) , creme 50 mikrogram/g  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 50 mikrogram/g  (2care4) 167242
100 g
Udgået 12-07-2021
(B) creme 50 mikrogram/g  (Paranova Danmark) 388262
100 g
360,00
(B) creme 50 mikrogram/g  (Orifarm) 499940
100 g
510,00
(B) creme 50 mikrogram/g  (2care4) 150858
120 g
Udgået 12-07-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...