Trental

C04AD03
 
 
Middel til behandling af perifere vaskulære sygdomme.

Anvendelsesområder

Svær claudicatio intermittens.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg pentoxifyllin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 400 mg 3 gange dgl.
 • Klinisk effekt kan først forventes 8-10 uger efter påbegyndt behandling.

Bemærk 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand. De må ikke tygges eller knuses.
 • De skal tages under eller lige efter et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved svært nedsat leverfunktion, dosisreduktion bør overvejes.
 • Pentoxifyllin metaboliseres hovedsagligt i leveren, og der er observeret stigning i AUC på 6,5% ved let til moderat nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Cerebrale blødninger
 • Nethindeblødning.

Forsigtighedsregler

 • Svær hjertearytmi
 • Myokardieinfarkt
 • Hypotension
 • Øget blødningstendens.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Mæthedsfornemmelse.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Svimmelhed.
Agitation.
Sjældne (0,01-0,1 %) Blødningstendens.
Angina pectoris.
Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Trombocytopeni.
Kolestase.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Aseptisk meningitis.
Ikke kendt Leukopeni.

Interaktioner

 • Pentoxifyllin kan forstærke virkningen af ciprofloxacin, antihypertensiva og andre lægemidler med blodtrykssænkende virkning.
 • Den blodsukkersænkende virkning af insulin og orale antidiabetika kan forstærkes.
 • Samtidig administration af pentoxifyllin, vitamin K-antagonister og  trombocytfunktionshæmmende midler kan medføre øget antikoagulerende aktivitet; monitorering anbefales.
 • Samtidig administration af pentoxifyllin og theophyllin kan øge theophyllinkoncentrationen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Atropin har god effekt. 

Farmakodynamik

Øger erytrocytternes evne til at ændre form, reducerer blodets viskositet og hæmmer trombocytternes aggregation og adhæsion og dermed tendensen til trombedannelse.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 20%. pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres til aktiv hovedmetabolit.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,6 timer (pentoxifyllin).
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som metabolitter.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over 10-12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 400 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 182843
100 stk. (blister)
714,55 17,86

Referencer

3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...