Serevent®

R03AC12
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA), anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Astma, KOL og anden bronkospasme 

 

Må ved astma kun anvendes ved samtidig behandling med inhalationssteroid (øget risiko for svære akutte forværringer ved monoterapi med LABA). 

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i Diskos®. 1 dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som xinafoat).
Inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 25 mikrogram salmeterol (som xinafoat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 50 mikrogram 2 gange dgl. Ved svær astma evt. op til 100 mikrogram 2 gange dgl.
 • Børn over 4 år. 50 mikrogram 2 gange dgl.
 • Bemærk:
  • Spraybeholderen skal omrystes inden brug. Kan evt. til mindre børn og patienter med lavt inspiratorisk flow doseres i spacer.
  • Doserne bør først klargøres umiddelbart før brug.
  • Film med instruktion i brug af forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

 

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet).
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning).
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi).
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).

Bivirkninger

Mange bivirkninger (fx tremor og palpitationer) optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer.
Muskelkramper.
Hovedpine, Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner.
Nervøsitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Svimmelhed.
Hypokaliæmi.
Meget sjældne (< 0,01 %) Arytmier.
Anafylaktisk reaktion.
Hyperglykæmi.
Artralgi.

Paradoks bronkospasme ses i meget sjældne tilfælde ved inhalation. Behandlingen seponeres og der gives hurtigt virkende β2-agonist. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen.
 • Potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af salmeterol (øget risiko for forlænget QT-interval).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med salmeterol er tilladt i doser ≤ 200 mikrogram pr. døgn. 

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.
 • Virkningen indtræder efter 10-20 minutter og når 90% af maksimal virkning efter 30 minutter. Virkningsvarighed mindst 12 timer.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • På inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.

 

Inhalationsspray, suspension kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • Babyhaler®
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Volumatic
 • Vortex®

Indholdsstoffer

Salmeterolinhalationspulver  50 mikrog. i diskosinhalationsspray, suspension  25 mikrogram/dosisinhalationsspray, suspension  25 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) inhalationsspray, suspension  25 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Hydrofluoroalkan : inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis
Lactose : inhalationspulver 50 mikrog. i diskos
Norfluran : inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Inhalationsspray 

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles med LABA med generelt tilskud uden klausulering.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 50 mikrog. i diskos 135533
60 doser
182,05 6,07
(B) inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis  (freonfri)  062662
120 doser
229,35 7,65
(B) inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 448417
120 doser
Udgået 28-06-2021
(B) inhalationsspray, suspension 25 mikrogram/dosis  (Orifarm) 410543
120 doser
Udgået 20-09-2021

Foto og identifikation

Inhalationspulver  50 mikrog. i diskos

Mål i mm: 86 x 83
Serevent® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af en åben Diskos®
 
Serevent® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Serevent® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  25 mikrogram/dosis

Mål i mm: 45 x 74
Serevent® 25 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket uden beskyttelseshætte
 
Serevent® 25 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...