GlucaGen®

GlucaGen Hypokit
H04AA01
 
 

Glucosemobiliserende pancreashormon. Fremstillet ved genteknologi (gærceller). Identisk med humant glucagon. 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige hypoglykæmiske reaktioner hos insulinbehandlede patienter og afbrydelse af sulfonylurinstof- og insulininduceret koma, se endvidere Antidiabetika (forgiftninger).
 • Motilitetshæmmende ved endoskopi, kolangiopancreatikografi og røntgenundersøgelse af mave-tarmkanalen, ved CT- og NMR-scanning og digital subtraktion angiografi (DSA).
 • Undersøgelse for endogen insulinsekretion.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mg glucagon (som hydrochlorid). 

GlucaGen® Hypokit, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mg glucagon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Svær hypoglykæmi 

 • Voksne og børn > 25 kg eller > 6-8 år. 1 mg i.m. eller s.c.
 • Børn < 25 kg eller < 6-8 år. 0,5 mg i.m. eller s.c.
 • Dosis kan gentages efter 10-15 min. Virkningen indtræder sædvanligvis inden for 10 min. Udebliver virkningen, bør der snarest tilføres glucose i.v.

  

Gastro-intestinale undersøgelser 

 • Sædvanligvis 0,2-0,5 mg i.v. eller 1 mg i.m., ved colonundersøgelser dog 0,5-0,75 mg i.v. eller 1-2 mg i.m.

  

Undersøgelse for endogen insulinsekretion 

 • 1 mg i.v.

Forsigtighedsregler

 • Efter diagnostiske procedurer skal motorkørsel undgås, indtil patienten har indtaget et kulhydratholdigt måltid.
 • Kontinuerlig infusion må kun anvendes i forbindelse med behandling af forgiftninger med β-blokkere eller calciumantagonister.
 • GlucaGen® Hypokit: Hætten til nålen indeholder latex.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Sjældne (0,01-0,1 %) Abdominalsmerter.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).

Ovenstående bivirkninger er gældende for terapeutisk anvendelse. 

Ved diagnostisk anvendelse er desuden set: Bradykardi, hypertension og hypotension som meget sjældne bivirkninger og hypoglykæmi som ikke-almindelig bivirkning. 

Interaktioner

 • Glucagon kan øge den antikoagulantiske effekt af warfarin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Glucagon stimulerer glykogenolysen og glukoneogenesen. Glykogen mobiliseres fra leveren og frigives i blodet som glukose. En forudsætning for virkningen er, at leverens glykogendepoter er tilstrækkelig store.
Hæmmer desuden toniciteten og motiliteten af mave-tarmkanalens glatte muskulatur. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 10 minutter
 • Elimineres hovedsageligt via nyrerne og leveren
 • Virkningen indtræder 1 minut efter i.v. injektion, 5-15 minutter efter i.m. injektion og lidt langsommere efter s.c. injektion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 2,5-3,5. 

  

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Indholdet i et hætteglas opløses i medfølgende solvens under forsigtig omrystning
 • Se medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys
 • Må ikke fryses
 • Kan opbevares højst 18 måneder ved stuetemperatur (højst 25°C)
 • Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Glucagonpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg  (Orifarm) pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg  (2care4) pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg  (Paranova Danmark) pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg 443135
1 stk. + sprøjte (HypoKit)
221,35 221,35
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg  (HypoKit)   (Orifarm) 160130
1 stk. + sprøjte
219,00 219,00
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg  (HypoKit)   (2care4) 398212
1 stk. + sprøjte
218,60 218,60
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg  (HypoKit)   (Paranova Danmark) 055653
1 stk. + sprøjte
187,65 187,65
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg 443325
10 stk. + solvens
1.695,75 169,58
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg  (Paranova Danmark) 382171
10 stk. + solvens
1.698,10 169,81
 
 

Revisionsdato

17.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...