Glycophos

B05XA14
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi ved hypofosfatæmi
 • Fosfattilskud ved parenteral ernæring.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 216 mg natriumglycerolphosphat. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Den anbefalede daglige vedligeholdelsesdosis af fosfat ved total parenteral ernæring er 20-40 mmol.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for hyperfosfatæmi. Phosphat udskilles næsten udelukkende gennem nyrerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hyperfosfatæmi
 • Hypernatriæmi
 • Hypocalcæmi.

Bivirkninger

Ikke kendt Hyperfosfatæmi*.

* Kan medføre metastatiske calcifikationer, hypocalcæmi og hypomagnesiæmi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Glycerolphosphat er et mellemprodukt i fedtmetabolismen, og fosfat frigives ved hydrolyse i plasma.
 • Både natriumioner og fosfationer transporteres aktivt over cellemembranen.
 • Natrium er nødvendigt for normal nerve-, muskel- og nyrefunktion og er involveret i kulhydrat- og aminosyremetabolismen. Der er en tæt relation mellem kroppens natriumindhold og væskestatus.
 • Fosfat indgår i en række energirige forbindelser (ATP, AMP, 2-3 DPG) i cellerne.

Farmakokinetik

Natrium og fosfat udskilles primært gennem nyrerne.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolalitet 2.760 mosmol/kg
 • Elektrolytindhold pr. ml: 
   - 2 mmol natrium
   - 1 mmol fosfat
 • pH 7,4.


Tilberedning af infusionsvæske 

Fortynding af koncentrat til infusionsvæske ved tilsætning til en af følgende infusionsvæsker i anførte forhold: 

Infusionsvæske 1.000 ml Maksimal tilsætning
  Glycophos Calciumchlorid
Glucose 50 mg/ml 10 ml (10 mmol fosfat) 10 mmol calcium
Glucose 200 mg/ml 20 ml (20 mmol fosfat) 20 mmol calcium
Glucose 500 mg/ml 60 ml (60 mmol fosfat) 24 mmol calcium
Vamin® 120 ml (120 mmol fosfat) 48 mmol calcium
Vaminolac® 120 ml (120 mmol fosfat) 48 mmol calcium

Bemærk: Infusionstiden skal være mindst 8 timer. 

  

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 24 timer ved stuetemperatur. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 216 mg/ml 470591
10 x 20 ml
434,45
 
 

Revisionsdato

13.03.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...