Twinrix®

Twinrix Paediatric, Twinrix Voksen
J07BC20
 
 

Vaccine indeholdende inaktiveret hepatitis A-virus og overfladeantigen af hepatitis B-virus (HBsAg) fremstillet ved genteknologi (gærceller (Saccharomyces cerevisiae)). 

Anvendelsesområder

 • Ikke-immuniserede børn i alderen 1-15 år, som er i risiko for både hepatitis A og hepatitis B, uanset ekspositionsrisiko.
 • Personer, som er i risiko for både hepatitis A og hepatitis B
 • Patienter med kronisk hepatitis C, som hverken har haft hepatitis A eller hepatitis B, uanset ekspositionsrisiko.

Dispenseringsform

Twinrix® Paediatric, injektionsvæske, suspension.  

1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • 360 ELISA-enh hepatitis A-virusantigen 
 • 10 mikrogram hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg).  


Twinrix® Voksen, injektionsvæske, suspension.  

1 dosis (1 ml) indeholder: 

 • 720 ELISA-enh hepatitis A-virusantigen
 • 20 mikrogram hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg).

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 16 år 

 • 1 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 1 md. og 6 mdr.
 • I særlige tilfælde kan voksne gives:
  • 1. dosis på dag 0
  • 2. og 3. dosis på henholdsvis dag 7 og 21
  • 4. dosis 12 mdr. efter 1. dosis.


Børn 1-15 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 1 md. og 6 mdr.

  

Injektion 

 • Sædvanligvis injiceres i.m. i regio deltoidea.
 • Hos små børn kan den injiceres i.m. lateralt på lårets forside.
 • Hos patienter med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser kan anvendes s.c. injektion. Denne administrationsvej kan imidlertid medføre et suboptimalt immunrespons over for vaccinen.

  

Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig immunisering med andre vacciner indeholdende inaktiverede virus, givet på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.


Beskyttelse 

 • Data tyder på, at beskyttelse varer i mindst 25 år, måske endda livslangt hos personer, der har responderet på den primære vaccinationsserie. 
 • Der er ingen tegn på, at der er behov for boostervaccination af immunkompetente personer, der har dannet antistoffer efter primærvaccinationen.
 • Hos personer med nedsat immunforsvar (fx personer med kronisk nyresvigt) bør boostervaccination gives for at vedligeholde anti-HBs-antistoftitre ≥ 10 IE/ml.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Smerter, Træthed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Irritabilitet*.
Almindelige (1-10 %) Gastro-intestinale gener***.
Feber, Utilpashed.
Døsighed*.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1 %) Lymfadenopati.
Artralgi.
Hypæstesi, Paræstesier.
Hypotension.
Ikke kendt Trombocytopeni**.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem**.
Artritis**, Kramper**.
Aseptisk meningitis**, Encefalitis**, Guillain-Barrés syndrom**, Neuropati**.
Erythema multiforme**.
Synkope*, Vasculitis.

* Er set for Ambirix. 

** Er set for Twinrix. 

*** Kan omfatte abdominalsmerter, diarré, kvalme og opkastning. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For hepatitis A- og hepatitis B-vaccine er der data for henholdsvis omkring 500 og 250 eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. For kombinationen er der < 100. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711, 4356, 4357, 4358

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Giver immunitet mod HAV- og HBV-infektion ved at inducere specifikke HAV- og HBV-antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret hepatitis A-virus og overfladeantigen af hepatitis B-virus (HBsAg) fremstillet ved genteknologi i Saccharomyces cerevisiae.
 • Hepatitis A-virus antigen er adsorberet på aluminiumhydroxid.
 • Hepatitis B-virus antigen er adsorberet på aluminiumphosphat.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Hepatitis A-virusantigeninjektionsvæskeinjektionsvæske
Hepatitis B-overfladeantigeninjektionsvæskeinjektionsvæske

Hjælpestoffer

Andre:
Aluminiumhydroxid : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))
Aluminiumphosphat : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))
Natriumchlorid : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))
Neomycin : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))
Sterilt vand : injektionsvæske  ((voksen)) , injektionsvæske  ((paediatric))

Firma

Tilskud

Se Sundhedsstyrelsens information om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper på Tilskud til vacciner for risikogrupper

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske  (paediatric)  143511
1 endosissprøjte a 0,5 ml
296,80
(A) injektionsvæske 012141
1 ml (kanyle) (Orifarm)
483,00
(A) injektionsvæske  (voksen)  170092
1 ml (kanyle)
541,40
(A) injektionsvæske 376757
1 ml (kanyle) (2care4)
479,30
(A) injektionsvæske 170142
10 x 1 ml (kanyle)
5.127,85

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4356. Moro PL, Zheteyeva Y, Barash F et al. Assessing the safety of hepatitis B vaccination during pregnancy in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990-2016. Vaccine. 2018; 36:50-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29174107 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4357. Zhao Y, Jin H, Zhang X et al. Viral hepatitis vaccination during pregnancy. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12:894-902, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4358. Moro PL, Museru OI, Niu M et al. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210:561, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

09.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...