Propess®

G02AD02
 
 

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2 til lokal anvendelse i cervix uteri og vagina. 

Anvendelsesområder

Modning af cervix som led i igangsætning af fødsel.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Vaginalindlæg. 1 vaginalindlæg indeholder 10 mg dinoproston (heraf frigives ca. 0,3 mg pr. time over 24 timer). Vaginalindlægget består af en ikke-bionedbrydelig hydrogel, indesluttet i et polyesternet med et bånd, som efter indlæggelsen hænger ud af vagina. Båndet og nettet benyttes til at udtage vaginalindlægget efter behandlingen, eller hvis der indtræder overstimulation. 

Doseringsforslag

 • Et vaginalindlæg placeres højt i fornix posterior i vagina og fjernes, når regelmæssige smertefulde veer er opnået.
 • Såfremt tilstrækkelig cervikal modning ikke er indtrådt efter 24 timer, fjernes vaginalindlægget.
 • Efter fjernelse af vaginalindlægget tilrådes et interval på mindst 30 min. før evt. efterfølgende brug af oxytocin.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af gravide unge < 18 år. 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes, når fødslen er i gang eller samtidigt med oxytocin
 • Underlivsbetændelse
 • Allergi over for prostaglandiner
 • Forhold, der kontraindicerer vaginal fødsel
 • På grund af risiko for uterusruptur ved igangsætning af fødsel med prostaglandin efter tidligere kejsersnit eller anden operation på uterus bør anden igangsætningsmetode overvejes
 • Da administrationsformen er relativ ny, bør Propess® indtil videre ikke anvendes til fødselsigangsætning ved tidligere kejsersnit.
 • Multipara > 3.

Forsigtighedsregler

 • Uterusaktivitet og fosterets tilstand skal monitoreres regelmæssigt .
 • Forsigtighed ved hjertelidelser.
 • Bør ikke anvendes ved afgang af fostervand.
 • Forhøjet intraokulært tryk.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Meconium i fostervand, Ændret føtal hjertefrekvens.
Uterinspasmer.
Respiratorisk Distress Syndrom  (RDS).
Ikke almindelige (0,1-1%) Intraamniotisk infektion, Placentaløsning, Uterusatoni.
Vaginalblødning.
Hypotension.
Ikke kendt Dissemineret intravaskulær koagulation.
Abdominalsmerter.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Genitalt ødem, Uterusruptur.

Interaktioner

 • Følsomheden for oxytocin og derivater er forøget, og disse stoffer bør derfor ikke gives samtidigt ved igangsætning af fødsel af levende barn eller ved tilstande, hvor der er øget risiko for uterusruptur
 • Oxytocin bør gives med et interval på mindst 30 min. efter administration af Propess®.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Anvendes til modning af cervix som led i igangsætning af fødsel, men er i øvrigt kontraindiceret under graviditet på grund af den uteruskontraherende effekt. Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
Ændret føtal hjertefrekvens og neonatal icterus er beskrevet. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Forgiftning

Ved overdosering ses uterin hyperkontraktilitet og hypertoni.  
Behandling: Ved hypertoni fjernes vaginalindlægget. Idet PGE2 induceret myometrial hyperstimulation er forbigående, vil det ofte være tilstrækkeligt at afvente, at effekten ophører. Ved truende asfyksi eller hvis den uterine hypertoni i øvrigt findes behandlingskrævende, bør gives akut tokolytisk behandling. Hvis der er tale om induktion af fødsel med levende barn, bør barnet overvåges, når der er etableret veaktivitet. 

Farmakodynamik

Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin E2. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Opbevares i fryser.
 • Optøning før anvendelse er ikke påkrævet.
 • Brug ikke en saks eller et skarpt redskab til at åbne folieposen, da det kan skade polyesternettet.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) vaginalindlæg 10 mg 082727
5 stk.
4.059,60 40,60
 
 

Revisionsdato

24.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...