Combivir®

J05AR01
 
 

Antiviralt middel. Kombination af lamivudin og zidovudin. Begge stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-inficerede voksne og børn.
 • Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.

 

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg lamivudin og 300 mg zidovudin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 30 kg
  1 tabl. 2 gange dgl.
 • Børn 21-30 kg.
  ½ tabl. om morgenen og 1 tablet om aftenen.
 • Børn 14-21 kg
  ½ tabl. 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Ved gastro-intestinal intolerance hos børn med legemsvægt 21-30 kg kan dosis ændres til ½ tabl. 3 gange dgl.
 • Til børn med legemsvægt < 14 kg bør anvendes enkeltstofpræparater for at kunne dosere nøjagtigt.
 • Ved lave hæmatologiske parametre bør døgndosis af lamivudin og zidovudin reduceres. Derfor bør der anvendes enkeltstofpræparater.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.  


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

  Lamivudin:  

  • Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg

  GFR 

  ml/minut 

  Initial dosis  

  1 gang dgl.  

  Vedligeholdelsesdosis  

  1 gang dgl.  

  30-50 

  150 mg  

  150 mg  

  15-30 

  150 mg  

  100 mg  

  5-15 

  150 mg  

  50 mg  

  < 5 

  50 mg  

  25 mg  

   

  • Børn > 3 mdr. med legemsvægt < 25 kg

  GFR  

  Initial dosis  

  1 gang dgl.  

  Vedligeholdelsesdosis  

  1 gang dgl.  

  30-50 

  4 mg/kg 

  4 mg/kg 

  15-30 

  4 mg/kg 

  2,6 mg/kg 

  5-15 

  4 mg/kg 

  1,3 mg/kg 

  < 5 

  1,3 mg/kg 

  0,7 mg/kg 

   

  Zidovudin: 

  • GFR < 10 ml/min: 100 mg hver 6.-8. time.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Neutropeni med neutrofiltal < 0,75 x 109/l
 • Anæmi med hæmoglobinniveau < 4,65 mmol/l
 • Samtidig anvendelse af ganciclovir.

Forsigtighedsregler

Zidovudin 

 • Hæmatologisk toksicitet: Anæmi og leukopeni kan ses, de hæmatologiske parametre skal derfor monitoreres. Særlig forsigtighed skal udvises ved eksisterende kompromitteret knoglemarv.

Lamivudin 

 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • ALAT-niveau bør måles hver 3. måned.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Opkastning.
Feber, Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin.
Artralgi, Myalgi.
Søvnløshed.
Hoste, Rhinitis.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Knoglemarvsdepression, Pancytopeni.
Myopati.
Gynækomasti.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kardiomyopati.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Angioødem.
Lactatacidose.
Kramper, Rhabdomyolyse.
Paræstesier.
Angst, Depression.

Legemsvægt og glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling. Subkutant fedt kan reduceres hvis kombinationsbehandlingen indeholder zidovudin. Se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ganciclovir øger plasmakoncentrationen af zidovudin med ca. 60 % og risikoen for hæmatologiske bivirkninger. Kombination bør undgås.
 • Samtidig behandling med potentielle myelosuppressive lægemidler kan øge risikoen for toksicitet.
 • Samtidig indgift af lamivudin og trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Samtidig brug af clarithromycin kan nedsætte biotilgængeligheden af zidovudin. Forskudt indgivelsestidspunkt kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og fluconazol, ritonavir eller valproat øger plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin, lamivudin og ritonavir kan medføre stigning i ritonavir clearance. Dosisjustering af ritronavir kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For zidovudin (> 4.100) og lamivudin (> 4.500) er mange data for 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Lamivudin og zidovudin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmere.
 • Nukleosidanaloger. Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Lamivudin 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Zidovudin 

 • Biotilgængelighed 60-70%.
 • Metaboliseres i leveren til inaktiv metabolit.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150+300 mg (kan dosisdisp.) 101916
60 stk. (blister)
3.235,85
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150+300 mg (kan dosisdisp.) 488177
60 stk. (blister) (Abacus)
2.034,35

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150+300 mg

Præg:
GX, FC3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 17,7
filmovertrukne tabletter 150+300 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

28.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...