Edronax®

N06AX18
 
 
Antidepressivum. Noradrenalingenoptagshæmmer.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 4 mg (delekærv) reboxetin (som methansulfonat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 4 mg 2 gange dgl. Efter 3-4 ugers behandling kan døgndosis øges til 10 mg. Maksimal døgndosis er 12 mg.
 • Ældre. Initialt 2 mg 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Initialt 2 mg 2 gange dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis skal nedsættes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Forsigtighed ved:
  • Epilepsi
  • Prostatahypertrofi
  • Forhøjet intraokulært tryk
  • Glaukom
  • Urinretention
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Tidligere mani/hypomani
  • Tidligere kramper
 • Behandlingen seponeres/udtrappes ved tegn på mani, forværret epilepsi eller nedsat krampetærskel.

Risiko for antikolinerg belastning 

Reboxetin er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær.
Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kulderystelser, Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Hovedpine, Paræstesier.
Agitation, Akatisi, Angst.
Dysuri, Urinretention, Urinvejsinfektion.
Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion.
Hududslæt.
Hypertension, Hypotension, Vasodilatation.
Sjældne (0,01-0,1%) Glaukom.

Enkelte tilfælde af aggressivitet, hallucinationer, suicidal adfærd, hyponatriæmi, forhøjet intraokulært tryk og testikelsmerter er rapporteret. 

Interaktioner

 • Metaboliseres primært via CYP3A4. Hæmmere af dette enzym (fx itraconazol, erythromycin, fluvoxamin) kan øge AUC for reboxetin, og kombinationerne bør undgås. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin og phenobarbital) kan nedsætte plasmakoncentrationen af reboxetin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved kombination med andre midler, der kan nedsætte blodtrykket.
 • Teoretisk risiko for at samtidig indgift af MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) kan udløse hypertensive kriser.
 • Erfaring savnes ved kombination med andre antidepressiva.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 50 1. trimester eksponerede og et meningsfyldt risikoestimat er ikke muligt. 

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

Noradrenalingenoptagshæmmer (NARI). Hæmmer selektivt genoptaget af neurotransmitteren noradrenalin ved at blokere noradrenalins transportprotein (NET). Mængden af noradrenalin uden for nervecellen øges derved.Pga. hæmningen af NET øges desuden mængden af dopamin i den præfrontale cortex. 

Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Reboxetintabletter  4 mgtabletter  4 mg  (Orifarm)

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af depression

 • hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
 • i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 515049
60 stk. (blister)
117,70 3,92
(B) tabletter 4 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 466707
60 stk. (blister)
Udgået 28-12-2020

Foto og identifikation

Tabletter  4 mg

Præg:
U, P, 7671
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 4 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

14.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...