Hyalgan®

M09AX01
 
 
Stærkt viskøs opløsning af natriumhyaluronat udvundet af biologisk materiale, beregnet til intraartikulær injektion.

Anvendelsesområder

Lindring af smerte samt forbedring af funktion i knæled ved osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10,3 mg natriumhyaluronat (molekylvægt ca. 6 x 105 Dalton). 

Doseringsforslag

  • Voksne. 20,6 mg (2 ml) intraartikulært i knæleddet 1 gang ugentlig i 3-5 uger.
  • Behandlingen kan gentages med 3 måneders interval. Før hver injektion aspireres evt. ledvæske.


Bemærk: 

  • Må ikke gives i.v.

Kontraindikationer

Hudinfektioner og hudsygdomme i området, hvor injektionen foretages.

Forsigtighedsregler

Behandlingen bør kun foretages af læger med rutine i ledpunktur.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ledstivhed, Reaktiv artritis, Synovitis.
Erythema multiforme.

Interaktioner

  • Intraartikulær indgift af glukokortikoid bør undgås i behandlingsperioden
  • Desinfektionsmidler, der indeholder kvaternære ammoniumsalte, kan bevirke udfældning af hyaluronsyre.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske tilgængelighed efter intraartikulær administration er formentlig lav, men der er ingen faktuelle data. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Er ikke klarlagt. Antages at virke lubrikerende og at binde inflammatoriske mediatorer, fx prostaglandiner og metalloproteinaser. Stimulerer muligvis hyaluronsyreproduktionen i kondrocytter og synovialceller.

Farmakokinetik

  • Metaboliseres lokalt i led, lymfekirtler og lever.
  • Elimineres inden for 48 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 6,8-7,5.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10,3 mg/ml  (Orifarm) 098214
3 x 2 ml
1.310,00 76,31

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

22.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...