Nasacort®

R01AD11
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 55 mikrogram triamcinolonacetonid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

110 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor én gang dgl. Efter opnået effekt evt. reduktion til 55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. 

 

Børn 6-12 år 

55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. i højst 3 mdr. Ved alvorlige symptomer kan dosis midlertidigt sættes op til 110 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor én gang dgl. 

 

Børn 2-6 år 

55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. i højst 3 mdr.  

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug.
 • Bør ikke anvendes til børn under 2 år.
 • Manglende erfaring vedr. kontinuerlig behandling af børn under 12 år i mere end 3 måneder.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Dyspepsi, Tandgener.
Infektion i nedre luftveje, Influenzalignende symptomer.
Hovedpine.
Epistaxis, Hoste, Pharyngitis, Rhinitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Nasal septumperforation*.
Ikke kendt Central serøs chorioretinopati, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder ansigtsødem og urticaria).
Nedsat plasma-kortisol.
Dyspnø.

* Ved brug af store doser nasalsteoider igennem længere tid kan der i sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse. 

 

 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger (inkl. væksthæmning hos børn) er set i enkelte tilfælde ved brug af triamcinolonacetonid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af triamcinolonacetonid (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 400 1. trimester-eksponerede, hvor triamcinolon har været anvendt intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 3861

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.

Indholdsstoffer

Triamcinolonacetonidnæsespray, suspension  55 mikrog/dosis  (Orifarm) næsespray, suspension  55 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, suspension 55 mikrog/dosis  (Orifarm) , næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 55 mikrog/dosis  (Orifarm) 398810
120 doser
239,00 7,97
(B) næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 472771
120 doser
240,10 8,00

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

22.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...