Nitroglycerin "DAK"

C01DA02
 
 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 0,25 mg eller 0,5 mg glyceryltrinitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,25-0,5 mg anbringes under tungen.
 • Kan gentages hvert 5. minut efter behov.
 • Højst 3 resoribletter taget inden for 15 min.

 

Bemærk: 

 • Resoribletterne skal lægges under tungen, hvor de opløses.
 • Patienter med mundtørhed kan ikke anvende præparatet.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 15 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Perikardial tamponade
 • Anvendelse af riociguat eller fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Hypovolæmi
 • Hypoxæmi
 • Lavt fyldningstryk, fx akut myokardieinfarkt eller venstre ventrikelsvigt
 • Konstriktiv pericarditis
 • Bradykardi
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • Aorta- og/eller mitralstenose
 • Kredsløbskollaps
 • Kardiogent shock
 • Cerebral arteriesklerose
 • Svær hypotension
 • Ortostatisk hypotension
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • For at modvirke toleransudvikling, bør der tilstræbes en nitratfri periode på minimum 8 timer hvert døgn
 • Alkohol bør undgås på grund af dets hypotensive virkning
 • Hos glaukompatienter tilrådes lægekontrol af det intraokulære tryk.

Bivirkninger

Initialt hovedpine og rødme i ansigtet, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Meget almindelige (> 10 %) Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Kvalme.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Døsighed.
Ansigtsrødme, Hypotension*.
Sjældne (0,01-0,1 %) Forværring af angina pectoris.
Caries.
Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension, Synkope.
Meget sjældne (< 0,01 %) Methæmoglobinæmi.
Eksfoliativ dermatitis.
Ikke kendt Forhøjet intraokulært tryk.
Tungeødem.
Hypoxi.
Iskæmi.

* Svinder ved vedvarende brug. 

 

Toleransudvikling og krydstolerans med nitroforbindelser er set ved kronisk, kontinuerlig behandling med høje doser, som derfor bør undgås. 

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater. Må ikke anvendes samtidig.
 • Riociguat potenserer den blodtrykssænkende virkning af glyceryltrinitrat, og kombinationen bør undgås.
 • Glyceryltrinitrat kan øge niveauet af ergotamin og dets hypertensive virkning.
 • Glyceryltrinitrat kan nedsætte den trombolytiske effekt af alteplase. Muligvis pga. øget hepatisk blodgennemstrømning, som resulterer i øget nedbrydning af alteplase og dermed nedsat koronararterie reperfusion, længere tid til reperfusion og større sandsynlighed for koronararterie reokklusion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

 • Udløser universel vasodilatation og øger myokardiets gennemblødning. Fører til et fald i hjertets iltbehov pga. perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.
 • Ved resoribletter indtræder virkningen efter 0,5-1 minut.
 • Ved sublingualspray indtræder virkningen omgående, også i tilfælde hvor mundslimhinden er tør.
 • Virkningsvarighed 10-30 minutter.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mundslimhinden.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • For at forhindre fordampning af glyceryltrinitrat skal resoribletterne opbevares i den originale emballage med låget skruet fast til.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer > 30ºC
 • Opbevares resoribletterne i en pilleæske, anbefales det at udskifte dem hver 3. dag.
 • Opbevares en resoriblet uden for emballage, skal den udskiftes dagligt.

Indholdsstoffer

Glyceryltrinitratsublinguale resoribletter  0,25 mgsublinguale resoribletter  0,5 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : sublinguale resoribletter 0,25 mg, sublinguale resoribletter 0,5 mg

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) sublinguale resoribletter 0,25 mg 537866
25 stk.
ikke fast pris
(HF) sublinguale resoribletter 0,25 mg 191045
100 stk.
ikke fast pris
(HF) sublinguale resoribletter 0,5 mg 428089
25 stk.
ikke fast pris
(HF) sublinguale resoribletter 0,5 mg 050292
100 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  0,25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
sublinguale resoribletter 0,25 mg
 
 
 

Sublinguale resoribletter  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
sublinguale resoribletter 0,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

20.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...