AeroBec®

Aerobec Autohaler
R03BA01
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationsspray. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram eller 100 mikrogram beclometasondipropionat.
AeroBec® Autohaler, inhalationsspray. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram eller 100 mikrogram beclometasondipropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.  

Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis (100-250 mikrogram i døgnet for voksne og 50-100 mikrogram i døgnet for børn) eller middeldosis (250-500 mikrogram i døgnet for voksne og 100-200 mikrogram i døgnet for børn). 

Kan anvendes i lav dosis sammen med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) ved p.n. behandling (trin 1 og 2 i GINA behandlingsguideline) (2518)

 

Bemærk: 

 • En dosis beclometason HFA inh. spray (Autohaler) svarer til den dobbelte dosis beclometason inh. pulver eller de tidligere beclometasom CFC inh. spray.
 • Inhalationssprayen (ikke Autohaler) kan med fordel anvendes sammen med spacer, mens Autohaleren kan anvendes uden spacer af voksne og børn fra 5 år.
 • Film med instruktion i brugen af de forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".
Referencer: 2518

Instruktioner

 

 

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

 

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning.
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.
 • Alkoholindhold: Inhalationsspray indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Oral candidiasis.
Hovedpine.
Halsgener, Hoste, Hæshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Svimmelhed.
Tremor.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Bronkospasme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Væksthæmning.
Glaukom, Katarakt.
Fald i knoglemineraltætheden.
Binyrebarkinsufficiens.
Eosinofil pneumoni.
Erytem, Purpura.
Ikke kendt Hyperkorticisme.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet.

 

 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppression, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Kombination med ritonavir kan øge den systemiske virkning af beclometason.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling data for 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3859, 3868

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption fra luftvejene er ringe.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme. Oral biotilgængelighed er 10-15%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering: 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Autohaler:
  • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
  • Undgå brug af vand eller anden væske. Beholderen ikke tages ud af inhalatoren.
 • Inhalationsspray:
  • Beholderen tages ud af inhalatoren.
  • Plasthylsteret rengøres ved at lade varmt vand løbe igennem i ca. ½ minut, hvorefter det lufttørres.
  • Beholderen sættes tilbage i hylsteret, når dette er tørt.

 

Inhalationsspray kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®

 

Bemærk: Autohaler kan ikke anvendes til spacer. 

Indholdsstoffer

Beclometasondipropionatinhalationsspray, opløsning  50 mikrogram/dosisinhalationsspray, opløsning  50 mikrogram/dosisinhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosisinhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosisinhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis  (2care4) inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Ethanol : inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Norfluran : inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis ((Autohaler)) , inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis, inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis ((Autohaler)) , inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis  (Autohaler)  370742
200 doser
366,55 29,32
(B) inhalationsspray, opløsning 50 mikrogram/dosis 135772
200 doser
340,65 27,25
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (Autohaler)  370759
200 doser
186,95 7,48
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis 135855
200 doser
128,45 5,14
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (2care4) 098924
200 doser
176,00 7,04
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (Autohaler)   (Orifarm) 370969
200 doser
172,00 6,88

Foto og identifikation

Inhalationsspray, opløsning  50 mikrogram/dosis  Autohaler®

Farve: Lysebrun
Mål i mm: 31 x 93
AeroBec® Autohaler® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® Autohaler® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® Autohaler® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  50 mikrogram/dosis

Farve: Lysebrun
Mål i mm: 25 x 78
AeroBec® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis  Autohaler®

Farve: Rødbrun
Mål i mm: 31 x 93
AeroBec® Autohaler® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® Autohaler® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® Autohaler® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis

Farve: Rødbrun
Mål i mm: 25 x 78
AeroBec® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
AeroBec® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2020; , https://ginasthma.org/ (Lokaliseret 20. april 2020)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3859. de Aguiar MM, da Silva HJ, Rizzo JÂ, Leite DF et al. Inhaled beclomethasone in pregnant asthmatic women--a systematic review. Allergol Immunopathol (Madr). 2014; 42(5):943-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830308 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3868. Greenberger PA, Patterson R. Beclomethasone diproprionate for severe asthma during pregnancy. Ann Intern Med. 1983; 98(4):478-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6838070 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...