ReFacto® AF

B02BD02
 
 

Koagulationsfaktor VIII (moroctocog alfa) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejset ovariecellelinje fra hamster. Anvendes ved hæmofili A. Proteinet indeholder ikke faktor VIIIs B-domæne. 

Anvendelsesområder

 • Kontrol og forebyggelse af blødningsepisoder hos patienter med hæmofili A
 • Præparatet kan ikke anvendes til behandling af von Willebrands sygdom
 • Monitorering af faktor VIII:C skal udføres i specialkyndigt laboratorium.

 

Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder moroctocog alfa (rekombinant koagulationsfaktor VIII, antihæmofilifaktor A) svarende til ca. 500 IE, 1.000 IE, 2.000 IE eller 3.000 IE. 

Doseringsforslag

Individuel i.v. dosering i henhold til bestemmelser af koagulationsfaktor VIII i patientens plasma. 

Forsigtighedsregler

 • Kan indeholde spormængder af hamster- og museproteiner, derfor risiko for allergisk reaktion.
 • Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas/1 sprøjte med brugsfærdig injektionsvæske (uanset styrke) indeholder 1,23 mmol natrium, som svarer til ca. 72 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Opkastning.
Udvikling af antistoffer.
Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Kraftesløshed, Temperaturstigning.
Reaktioner på indstiksstedet.
Artralgi.
Hovedpine.
Hæmatom.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Neuropati.
Somnolens.
Dyspnø.
Hypotension.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Substitutionsbehandling med fysiologisk molekyle. I praksis vil indikationen oftest være absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

Kofaktor i det interne koagulationssystem.

Farmakokinetik

Terminal plasmahalveringstid ca. 8 timer, men varierer individuelt afhængig af blødningens størrelse og patientens tilstand. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Specifik aktivitet: 7.600-13.800 IE koagulationsfaktor VIII/mg protein
 • pH ca. 7 i brugsfærdig injektionsvæske.

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i sprøjtens øverste kammer tilsættes solvens fra sprøjtens nederste kammer. Sprøjten omrystes forsigtigt, til alt er opløst.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske kan opbevares i højst 3 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Moroctocog alfapulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  500 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  1000 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2000 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  3000 IU

Hjælpestoffer

Andre:
Calciumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 3000 IU
Histidin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 3000 IU
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 3000 IU
Polysorbat 80 : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 3000 IU
Saccharose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 3000 IU
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 3000 IU

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 500 IU 076702
1 stk.
2.938,55
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 1000 IU 076691
1 stk.
5.860,30
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 2000 IU 076680
1 stk.
11.703,75
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 3000 IU 076667
1 stk.
17.547,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

05.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...