Bettamousse

D07AC01
 
 

Dispenseringsform

Kutanskum. 1 g indeholder 1 mg betamethason (som 17-valerat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

 • En mængde skum ikke større end en golfbold eller forholdsmæssigt mindre til børn masseres ind i de angrebne områder i hovedbunden 1-2 gange dgl. i højst 4 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Bakterielle, virale eller svampeforårsagede infektioner i hovedbunden, medmindre infektionen behandles samtidig.
 • Dermatitis i hårbund hos børn under 6 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet.
 • Må ikke anvendes på øjenlågene på grund af risikoen for okular toksicitet.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

 • Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding.
Almindelige (1-10 %) Brændende fornemmelse i huden.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner.
Hyperkorticisme*.
Alopeci.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).  

Interaktioner

 • Kortikoider i store doser (systemisk) kan nedsætte sulfonylurinstoffers hypoglykæmiske virkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 3711, 4045, 4046

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

ikke opbevares i køleskab. 

Indholdsstoffer

Betamethason-17-valeratkutanskum  1 mg/gkutanskum  1 mg/g  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Butan : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Cetylalkohol : kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Citronsyre : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Ethanol : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Kaliumcitrat : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Polysorbat 60 : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Propan : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Propylenglycol : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Renset vand : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)
Stearylalkohol : kutanskum 1 mg/g, kutanskum 1 mg/g  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanskum 1 mg/g 456808
100 g
382,65
(B) kutanskum 1 mg/g  (2care4) 372285
100 g
381,00

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 17. december 2018)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...