Rehydrex med Glucos 25 mg/ml

Udgået: 31.05.2021
B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 3,4 g natriumacetat, 2,6 g natriumchlorid og 25 g (139 mmol) glucose. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Maksimalt 1.000 ml i.v./time eller 14 ml/kg legemsvægt/time, evt. langsommere ved risiko for lungeødem.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved oligurisk nyresvigt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Tilstande med ødem og natriumretention.
 • Ændringer i plasma-elektrolytter bør følges.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Tilstande med risiko for non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion pga. risiko for hyponatriæmi. Plasma-natrium bør i disse tilfælde følges nøje.
 • Infusion af større mængde hypotone væsker kan resultere i hyponatriæmi. Natriumindholdet i blodet skal følges, og hyponatriæmi med symptomer i form af ændret bevidsthedsniveau eller kramper korrigeres med infusion af 3 % (30 mg/ml) natriumchlorid-infusionsvæske 2 ml/kg legemsvægt givet over 5 minutter og gentaget maksimalt 3 gange. Efterfølgende monitoreres plasma-natrium og behandling, så plasma-natrium ikke stiger for hurtigt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tromboflebitis.
Ikke kendt Ekstravasation.
Elektrolytforstyrrelser  (natriumretention, hyperchloridæmi).
Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*, Overhydrering.
Encefalopati  (hyponatræmisk).

* Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

Glucose metaboliseres primært til glycogen (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse).  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Natrium 70 mmol
Acetat 25 mmol
Chlorid 45 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolalitet Ca. 280 mosmol/kg
Isotoni Isotonisk
Energiindhold/l Ca. 420 kJ (100 kcal)
pH ca. 6

Håndtering 

  

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb i venen.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 3,4+2,6+25 mg/ml 042615
10 x 1000 ml (Freeflex)
Udgået 31-05-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...