Hytrin

G04CA03
 
 

Antihypertensivum. Middel mod prostatahyperplasi. Perifer vasodilatator med adrenerg α-receptorblokerende virkning på postsynaptiske α1-receptorer. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 5 mg terazosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 

  

Arteriel hypertension 

 • Initialt 1 mg dgl. ved sengetid i 1 uge.
 • Dosis kan øges med ugentlige intervaller.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 2-10 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.

 

Prostatahyperplasi  

 • Initialt 1 mg dgl. i 1 uge, derefter 2 mg dgl. i 1 uge.
 • Dosis kan øges med ugentlige intervaller.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 5-10 mg dgl. ved sengetid.

 

Bemærk: Inden dosisøgning bør blodtrykket kontrolleres. 

Kontraindikationer

Der er krydsallergi over for øvrige quinazolinderivater (alfuzosin og doxazosin). 

Forsigtighedsregler

 • Lungeødem som følge af aorta- eller mitralstenose
 • Hjerteinsufficiens
 • Nedsat leverfunktion
 • Benign prostatahyperplasi med samtidig obstruktion af øvre urinveje, kronisk urinvejsinfektion eller blæresten.
 • Højere initialdosis eller hurtigere dosisstigninger end de foreslåede kan medføre ortostatiske symptomer.
 • Patienter i behandling med tamsulosin, der opereres for grå stær, kan under operationen udvikle Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS). Der er set enkelte tilfælde af IFIS med andre α1-blokkere, og klasseeffekt kan ikke udelukkes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Synsforstyrrelser.
Kvalme.
Kraftesløshed.
Smerter i ekstremiteter.
Paræstesier.
Døsighed, Konfusion, Nervøsitet.
Impotens.
Dyspnø, Nasal tilstopning, Sinuitis.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Depression.
Synkope, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier, Atrieflimren.
Tinnitus.
Abdominalsmerter.
Intraoperative Floppy Iris Syndrome.
Anfald af arthritis urica.
Angst.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Lymfadenopati, Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Andre vasodilatorer og nitrater kan øge den antihypertensive effekt. Samtidig behandling med andre antihypertensiva eller midler mod impotens (sildenafil, tadalafil og vardenafil) kan medføre symptomatisk hypotension. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Selektiv α1-receptorantagonist. I karrene reduceres den systemiske vaskulære modstand, hvilket medfører sænkning af blodtrykket.
 • Ved prostatahyperplasi forbedres urodynamik og symptomer som følge af α1-blokade i prostata.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Terazosintabletter  2 mg  (Orifarm) tabletter  5 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 5 mg  (Orifarm)
Quinolingult (E104) : tabletter 2 mg  (Orifarm)
Andre:
Lactose : tabletter 2 mg  (Orifarm) , tabletter 5 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 555073
98 stk. (blister)
263,00 6,71
(B) tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 108889
98 stk. (blister)
361,00 3,68

Substitution

tabletter 2 mg
Sinalfa Amdipharm, Terazosin, tabletter 2 mg
 
tabletter 5 mg
Sinalfa Amdipharm, Terazosin, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  2 mg  (Orifarm)

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,2 x 7,2
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg  (Orifarm)

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,2 x 7,2
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...