Kabiven

Kabiven Perifer
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion i tre-kammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 300 ml, 450 ml, 600 ml eller 750 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 526 ml, 790 ml, 1.053 ml eller 1.316 ml glucoseopløsning (glucose 200 mg/ml) og 200 ml, 300 ml, 400 ml eller 500 ml lipidemulsion (Intralipid® 20 %),
Kabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion i tre-kammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 300 ml, 400 ml eller 500 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 885 ml, 1.180 ml eller 1.475 ml glucoseopløsning (110 mg/ml) og 255 ml, 340 ml eller 425 ml lipidemulsion (Intralipid® 20 %). 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Voksne og børn > 10 år. Maksimalt 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.
 • Børn 2-10 år. 12,5-25 ml/kg/døgn i.v. stigende med 10-15 ml/kg/døgn til maksimalt 40 ml/kg/døgn.

  

Bemærk: 

 • Kabiven skal infunderes i central vene, maksimal infusionshastighed 2,6 ml/kg legemsvægt/time.
 • Kabiven Perifer skal infunderes i perifer eller central vene, maksimal infusionshastighed 3,7 ml/kg legemsvægt/time.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisjustering under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion uden adgang til hæmofiltrering eller hæmodialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved moderat til let nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der ikke samtidigt indgives ceftriaxonholdige i.v. opløsninger.
 • Uræmi uden mulighed for dialyse.
 • Alvorlig hyperglykæmi.
 • Alvorlig hyperlipidæmi.
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Alvorlige blodkoagulationsforstyrrelser.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Forhøjede plasmaværdier af de elektrolytter, som infusionsvæsken indeholder, se pakningsmateriale eller produktresumé.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for hypermagnesiæmi, specielt ved maksimal dosis.
 • Tilsætning af meget store mængder calcium og fosfat til den parenterale ernæring øger risikoen for dannelse af udfældninger, som bl.a. kan forårsage pulmonal vaskulær emboli.
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.
 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

De enkelte bivirkninger og hyppighed af disse varierer blandt de tre præparater Finomel, Kabiven og Numeta

Almindelige (1-10 %) Temperaturstigning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.
 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.
 • Temperaturstigning, kulderystelser og kvalme ses især ved for hurtig infusion.
 • Tromboflebitis ved infusion i perifer vene.

Interaktioner

Ceftriaxon må ikke gives samtidigt gennem samme infusionsslange pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt. Ved sekventiel infusion hos patienter > 28 dage skal infusionsslangen skylles grundigt mellem infusionerne. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

 • Sojaolie metaboliseres fuldstændigt.
 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).
 • Natrium, kalium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Calcium udskilles ligeligt fordelt gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Kabiven  

Indhold pr. pose: 

1.026 ml 

1.540 ml 

2.053 ml 

2.566 ml 

Glucose vandfri 

100 g 

150 g 

200 g 

250 g 

Sojaolie, renset 

40 g 

60 g 

80 g 

100 g 

Aminosyrer
heraf essentielle 

34 g
17,4 

51 g
26,1 

68 g
34,6 

85 g
43,2 

Natrium 

32 mmol 

48 mmol 

64 mmol 

80 mmol 

Kalium 

24 mmol 

36 mmol 

48 mmol 

60 mmol 

Calcium 

2 mmol 

3 mmol 

4 mmol 

5 mmol 

Magnesium 

4 mmol 

6 mmol 

8 mmol 

10 mmol 

Phosphat 

10 mmol 

15 mmol 

20 mmol 

25 mmol 

Chlorid 

46 mmol 

70 mmol 

93 mmol 

116 mmol 

Acetat 

39 mmol 

58 mmol 

78 mmol 

97 mmol 

Sulfat 

4 mmol 

6 mmol 

8 mmol 

10 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

5,4 g 

8,1 g 

10,8 g 

13,5 g 

Energi total 

3.990 kJ
(900 kcal) 

5.880 kJ
(1.400 kcal) 

7.980 kJ
(1.900 kcal) 

9.660 kJ
(2.300 kcal) 

Energi non-protein 

800 kcal 

1.200 kcal 

1.600 kcal 

2.000 kcal 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

ca. 1.060 mmol/l 

ca. 1.060 mmol/l 

ca. 1.060 mmol/l 

ca. 1.060 mmol/l 

pH 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination: 

Soluvit® 

1 htgl 

1 htgl 

2 htgl 

2 htgl 

Vitalipid® Adult 

10 ml 

10 ml 

20 ml 

20 ml 

Tracel® 

10 ml 

10 ml 

20 ml 

20 ml 

Omegaven® 

50 ml 

100 ml 

100 ml 

100 ml 

Dipeptiven® 

100 ml 

200 ml 

300 ml 

300 ml 

Natrium 

122 mmol 

183 mmol 

244 mmol 

305 mmol 

Kalium 

130 mmol 

195 mmol 

260 mmol 

325 mmol 

Calcium 

3 mmol 

5 mmol 

6 mmol 

8 mmol 

Magnesium 

1 mmol 

2 mmol 

2 mmol 

3 mmol 

Phosphat 

5 mmol 

8 mmol 

11 mmol 

13 mmol 

 

Egenskaber Kabiven Perifer 

Indhold pr. pose: 

1.440 ml 

1.920 ml 

2.400 ml 

Glucose vandfri 

97 g 

130 g 

162 g 

Sojaolie, renset 

51 g 

68 g 

85 g 

Aminosyrer
heraf essentielle 

34 g
13,4 

45 g
20,3 

57 g
25,5 

Natrium 

32 mmol 

43 mmol 

53 mmol 

Kalium 

24 mmol 

32 mmol 

40 mmol 

Calcium 

2 mmol 

2,7 mmol 

3,3 mmol 

Magnesium 

4 mmol 

5,3 mmol 

6,7 mmol 

Phosphat 

11 mmol 

14 mmol 

18 mmol 

Chlorid 

47 mmol 

62 mmol 

78 mmol 

Acetat 

39 mmol 

52 mmol 

65 mmol 

Sulfat 

4 mmol 

5,3 mmol 

6,7 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

5,4 g 

7,2 g 

9,0 g 

Energi total 

4.200 kJ
(1.000 kcal) 

4.200 kJ 

(1.000 kcal) 

7.140 kJ
(1.700 kcal) 

Energi non-protein 

900 kcal 

1.200 kcal 

1.500 kcal 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

ca. 750 mmol/l 

ca. 750 mmol/l 

ca. 750 mmol/l 

pH 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

ca. 5,6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination: 

Soluvit® 

1 htgl 

1 htgl 

2 htgl 

Vitalipid® Adult 

10 ml 

10 ml 

10 ml 

Tracel® 

10 ml 

10 ml 

10 ml 

Omegaven® 

100 ml 

100 ml 

100 ml 

Dipeptiven® 

200 ml 

300 ml 

300 ml 

Natrium 

184 mmol 

245 mmol 

307 mmol 

Kalium 

192 mmol 

256 mmol 

320 mmol 

Calcium 

5,2 mmol 

6,9 mmol 

8,7 mmol 

Magnesium 

3,2 mmol 

4,3 mmol 

5,3 mmol 

Phosphat 

11 mmol 

15 mmol 

18 mmol 

 

Håndtering

Forligelighed ved infusion 

 • Vitaminer, sporstoffer og evt. yderligere elektrolytter tilsættes aseptisk umiddelbart før infusionen.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning af infusionsposen er infusionsvæsken og blandinger hermed fysisk og kemisk holdbar i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Indholdsstoffer

Alanininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Arginininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Asparaginsyreinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Calciumchloridinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Glucoseinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Glutaminsyreinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Glycininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Histidininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Isoleucininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Kaliumchloridinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Leucininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Lysininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Magnesiumsulfatinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Methionininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Natriumacetatinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Natriumhydrogenphosphatinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Phenylalanininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Prolininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Serininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Sojaolieinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Threonininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Tryptophaninfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Tyrosininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Valininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion

Hjælpestoffer

Andre:
Glycerol : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 
Sterilt vand : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 
Æg-phospholipider : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 001588
4 x 1026 ml (4 x 900 kcal)
1.458,65
(B) infusionsvæske, emulsion  (perifer)  002194
4 x 1440 ml (4 x 1000 kcal)
2.179,60
(B) infusionsvæske, emulsion 001605
4 x 1540 ml (4 x 1400 kcal)
2.179,60
(B) infusionsvæske, emulsion  (perifer)  052533
3 x 2400 ml (3 x 1700 kcal)
2.010,10
(B) infusionsvæske, emulsion  (perifer)  052524
4 x 1920 ml (4 x 1400 kcal)
2.561,55
(B) infusionsvæske, emulsion 052515
3 x 2566 ml (3 x 2300 kcal)
2.010,10
(B) infusionsvæske, emulsion 052505
4 x 2053 ml (4 x 1900 kcal)
2.561,55

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

05.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...