NeisVac-C

Udgået: 05.10.2020
J07AH02
 
 

Vaccine mod meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe C. 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod invasiv meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe C, hos voksne og børn > 2 mdr.
 • For yderligere information henvises til senest opdaterede vaccinationsforslag i Sundhedsstyrelsens retnngslinjer.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 dosis (0,5 ml) indeholder 10 mikrogram renset meningokokpolysaccharid gruppe C. 

Doseringsforslag

Primær vaccination 

 • Voksne og børn > 4 mdr.
  • 1 dosis a 0,5 ml i.m.
 • Børn 2-4 mdr.
  • 2 doser a 0,5 ml i.m. med mindst 2 måneders interval.

 

Boosterdosis 

 • Børn 2-12 mdr.
  • Ved afslutning af primær(e) vaccination(er) i alderen 2-12 måneder, bør der gives:
   • 1 boosterdosis a 0,5 ml i.m. mindst 6 måneder efter sidste primære vaccination.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært.

 

 

Beskyttelse: 

 • Der kan påregnes beskyttelse i 3 år.
 • Vaccinen giver ikke beskyttelse mod andre former for purulent meningitis end dem forårsaget af meningokokker gruppe C.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Omhyggelig vurdering af fordele og ulemper hos personer med koagulationsforstyrrelser.
 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • Selvom der udvikles antistoffer efter vaccination, er risikoen for invasiv sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis, gruppe C, øget hos personer:
  • med familiære komplementdefekter (fx C5- eller C3-defekter)
  • i behandling, der hæmmer terminal komplementaktivering (fx eculizumab).

Bivirkninger

 • Der forekommer flere forskellige bivirkninger hos børn end hos voksne.
 • Alle bivirkninger anført i tabellen er set hos børn.
Meget almindelige (> 10%) Opkastning*.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*.
Nedsat appetit.
Gråd**, Hovedpine*.
Døsighed, Irritabilitet, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Feber*, Kulderystelser, Svimmelhed, Træthed, Utilpashed*.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Influenzalignende symptomer*.
Myalgi*, Smerter i ekstremiteter.
Agitation, Psykiske ændringer, Søvnforstyrrelser.
Bronkospasme, Hoste, Rhinitis.
Dermatitis, Hudkløe, Hududslæt, Purpura, Rødme, Øget svedtendens.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati*.
Paræstesier.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Kredsløbskollaps.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Kramper.
Aseptisk meningitis.
Erythema multiforme.

* Også set hos voksne. 

** Kun hos børn i alderen 2-18 mdr. 

Der er set tilbagefald af nefrotisk syndrom. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for monovalente vacciner. For 23-polyvalent vaccine er der data for omkring 300 3. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4367, 4368

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indholder oprenset polysaccharid fra meningokokker med serogruppe C.
 • Polysaccharid er konjugeret til tetanustoksoid, som er adsorberet til aluminiumhydroxid.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i en sammenhængende periode på højst 9 mdr. ved stuetemperatur (under 25°C), og præparatet kan sættes tilbage i køleskab i denne periode.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 10 mikrogram/dosis 578261
0,5 ml
Udgået 05-10-2020

Referencer

4368. Quiambao BP, Nohynek HM, Käyhty H et al. Immunogenicity and reactogenicity of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among pregnant Filipino women and placental transfer of antibodies. Vaccine. 2007; 25:4470-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442467 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4367. Lehmann D, Pomat WS, Combs B et al. Maternal immunization with pneumococcal polysaccharide vaccine in the highlands of Papua New Guinea. Vaccine. 2002; 20:1837-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11906773 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

29.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...