Luveris®

G03GA07
 
 

Gonadotropinpræparat med luteiniserende (LH)-aktivitet fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. 

Anvendelsesområder

 • Follikelstimulation sammen med FSH hos anovulatoriske infertile kvinder med svær mangel på LH og FSH.
 • Behandlingen bør foregå på specialafdeling eller hos speciallæge.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 hætteglas indeholder 75 IE lutropin-alfa. 

Doseringsforslag

Individuelt, sædvanligvis 75 IE s.c. dgl. i kombination med 75-150 IE FSH. 

Behandlingen tilpasses den enkelte patients respons, vurderet på grundlag af follikelstørrelse og/eller østrogenrespons.  

Behandlingen skal følges med hyppig transvaginal ultralydscanning, indtil en moden follikel er udviklet. 

Derefter udløses ovulationen med injektion af choriongonadotropin, som har LH-effekt, og der foretages så insemination eller "timed intercourse" 36-38 timer efter udløsningen af ovulationen. 

Hvis der er modnet mere end to til tre follikler, gives ikke hCG på grund af risiko for flerfold graviditet.
Se endvidere Midler med luteiniserende effekt

 

Bemærk: 

 • Præparatets navn og batch nr. skal anføres i patientjournalen.

Bivirkninger

I kombination med FSH-behandling ses følgende bivirkninger:
Almindelige (1-10 %) Ovarie-hyperstimulationssyndrom.
Gastro-intestinale gener, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Hovedpine.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af lutropin alfa medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

Rekombinant humant luteiniserende hormon (r-LH). Binder sig til ovariernes theca- og granulosaceller og til testikulære Leydig-celler, på samme receptor som hCG. Under follikelfasen stimulerer LH thecacellerne til at udskille androgener, der er substrat for granulosacellernes produktion af estradiol, der understøtter den FSH-inducerede follikeludvikling. Midt i cyklus udløser høje LH-niveauer dannelsen af corpus luteum og ægløsning. Efter ægløsningen stimulerer LH dannelsen af progesteron i corpus luteum ved at forøge omdannelsen af kolesterol til pregnenolon.
Ved stimulering af follikeludviklingen hos anovulatoriske kvinder med LH- og FSH-mangel er den primære effekt af lutropin alfa en øget estradiolsekretion fra folliklerne, hvis vækst er stimuleret af FSH. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 % efter s.c. adm.
 • Fordelingsvolumen 0,14-0,20 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 10-12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Beregnet til injektion efter opløsning i medfølgende solvens.
 • pH efter opløsning 7,5-8,5.
 • Holdbarhed:
  • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart.
  • Kan blandes med follitropin-alfa.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Gyn.obstr.) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE 100305
1 x 75 IE
351,20 351,20
 
 

Revisionsdato

26.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...