Zidoval

G01AF01
 
 
Middel mod anaerobe bakterier til lokal anvendelse.

Dispenseringsform

Vaginalgel 0,75 %. 1 ml indeholder 7,5 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 37,5 mg (1 applikatordosis) placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 5 dage.

 

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 18 år.
  • Seksuelt samkvem frarådes under infektionen og under behandling med vaginalgel.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Kendt eller tidligere ikke erkendt candidiasis kan give mere fremtrædende symptomer under behandlingen og kræve behandling med et middel mod candida.
  • Metronidazol er et nitroimidazolderivat og skal anvendes med forsigtighed til patienter, som har en historie med bloddyskrasi.
  • Forsigtighed hos patienter med Cockaynes syndrom, da der er rapporteret tilfælde af svær hepatotoksicitet/akut leversvigt (herunder tilfælde med dødeligt udfald og meget hurtig symptomdebut) efter systemisk behandling med metronidazol.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Gastro-intestinale gener.
Svimmelhed, Træthed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Irritabilitet.
Irritation og udflåd, Vaginal candidiasis, Vaginal kløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Paræstesier.
Depression.
Urinvejssymptomer.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner*, Stevens-Johnsons syndrom*.
Toksisk epidermal nekrolyse*.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose*.
  • Indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat, som kan medføre allergiske reaktioner (muligvis forsinkede) samt propylenglycol, som kan medføre hudirritation.

*Der er rapporteret tilfælde af svære bulløse hudreaktioner ved systemisk brug af metronidazol.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For systemisk behandling med metronidazol er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 152, 3711, 3736, 3737, 3738, 4873

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold, se Metronidazol (systemisk brug).  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. Se endvidere Metronidazol (systemisk brug).  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vaginalgel 7,5 mg/ml 002193
40 g
152,65 254,42

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4873. Sheehy O, Santos F, Ferreira E et al. The use of metronidazole during pregnancy: a review of evidence. Curr Drug Saf. 2015; 10(2):170-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25986038 (Lokaliseret 17. april 2020)


3738. Koss CA, Baras DC, Lane SD et al. Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes. Antimicrob Agents Chemother. 2012; 56(9):4800-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751543 (Lokaliseret 11. juli 2019)


152. Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study. Teratology. 2001; 63(5):186-92, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11320529 (Lokaliseret 19. maj 2016)


3737. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(3):322-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9532994 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3736. Piper JM, Mitchel EF, Ray WA. Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association. Obstet Gynecol. 1993; 82(3):348-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8355932 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...