Copaxone®

L03AX13
 
 

Immunmodulerende middel til behandling af dissemineret sklerose. Syntetisk aminosyrecopolymer

Anvendelsesområder

 • Behandling ved første klinisk veldefinerede demyeliniserende episode, såfremt alternative diagnoser er udelukkede, og patienten bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS.
 • Behandling af patienter med aktiv attakvis multipel sklerose (MS) dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.

 

Glatirameracetat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 20 mg eller 40 mg glatirameracetat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 20 mg s.c. 1 gang dgl. på varierende injektionssteder
  eller
 • 40 mg s.c. 3 gange om ugen med mindst 48 timers mellemrum.

 

Bemærk: Erfaring savnes med behandling af patienter under 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Hyppig kontrol af nyrefunktionen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienter, som skal behandles med glatirameracetat, skal informeres om, at en reaktion med et eller flere af følgende symptomer kan forekomme inden for få minutter efter en glatirameracetatinjektion:
  • vasodilatation (rødmen)
  • brystsmerter
  • dyspnø
  • hjertebanken
  • takykardi.

   De fleste af disse reaktioner er kortvarige og forsvinder spontant uden følger. Der er ingen evidens for, at specielle patientgrupper har særlig risiko for disse reaktioner, der sædvanligvis kun optræder enkelte eller få gange under fortsat behandling med glatirameracetat.
 • Alligevel bør der udvises forsigtighed, når glatirameracetat administreres til patienter med hjertesygdom, der bør følges regelmæssigt under behandlingen.
 • Alvorlige hypersensitive reaktioner (fx bronkospasmer, anafylaksi eller urticaria) kan i sjældne tilfælde forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Kraftesløshed.
Infektioner, Influenzalignende symptomer.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (lipoatrofi og sjældent hudnekrose).
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Angst, Depression.
Dyspnø.
Hududslæt.
Vasodilatation  (rødme).
Almindelige (1-10 %) Lymfadenopati.
Palpitationer, Takykardi.
Otitis media.
Dobbeltsyn.
Caries, Dental absces, Fækal inkontinens, Gastroenteritis, Gastro-intestinale gener, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kulderystelser, Temperaturstigning.
Leverpåvirkning.
Ansigtsødem, Hypersensitivitet, Urticaria.
Herpes simplex, Infektion i nedre luftveje.
Vægtøgning.
Nedsat appetit.
Nakkesmerter, Øget muskeltonus.
Benign neoplasme i huden.
Migræne, Tremor.
Nervøsitet, Talebesvær.
Hyppig vandladning  (urgency), Urinretention.
Brystsmerter, Vaginal candidiasis.
Hoste, Rhinitis.
Hudkløe, Purpura, Rødme, Øget svedtendens.
Perifere ødemer, Synkope, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Splenomegali, Trombocytopeni.
Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli.
Hypertyroidisme, Struma.
Corneaerosion, Intraokulær blødning, Katarakt, Nystagmus, Optisk atrofi, Ptosis, Synsforstyrrelser.
Colitis, Colonisk polyp, Enterocolitis, Parodontitis, Rektal blødning, Ulcerationer i øsofagus.
Cyster, Hypotermi.
Hepatomegali.
Angioødem.
Absces, Herpes zoster.
Kontaktdermatitis, Post-vaccinationssyndrom.
Unormal cervix-cytologi - Smear test.
Hyperlipidæmi, Hypernatriæmi.
Anfald af arthritis urica, Artritis, Muskelatrofi, Muskelkramper.
Hudcancer.
Karpaltunnelsyndrom, Monoparese, Neuritis, Neuropati, Paralyse, Sedation.
Spontan abort.
Eufori, Følelse af beruselse, Hallucinationer, Kognitiv dysfunktion, Konfusion, Mani, Personlighedsforstyrrelser, Suicidaladfærd.
Hæmaturi, Nyresten, Pyelonefritis, Urinvejssymptomer.
Erektil dysfunktion, Pelvisk prolaps, Priapisme, Prostata-lidelser, Testikelsygdom, Vaginalblødning, Vulvovaginale lidelser.
Apnø, Bronko- og laryngospasmer.
Cellulitis, Erythema nodosum.
Varicer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Hudnekrose.

Interaktioner

Alkoholintolerance. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 5.000 gravide eksponeret for glatirameracetat med kendt udfald af graviditeten. I dette datasæt fra producentens globale farmakovigilance database er der ikke detaljer om eksponeringstidspunkt, varighed eller dosis.  

Frekvensen af medfødte misdannelser blandt ca. 4.000 levendefødte er omkring 2,5 %, hvilket er på niveau med baggrundshyppigheden.  

Hyppigheden af spontanabort er rapporteret til ca. 15 %, hvilket ligeledes er på niveau med baggrundshyppigheden.  

Referencer: 3449

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

En sandsynlig hypotese er, at glatirameracetat inducerer Th2-celler, der krydsreagerer med myelin proteiner. Under længerevarende behandling aktiveres disse celler og passerer blod-hjernebarrieren. Ved krydsreaktion med myelinproteiner i CNS frigøres cytotokiner, som undertrykker inflammatoriske processer i MS-læsionerne.  

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter s.c. injektion.
 • En stor del af dosis bliver hurtigt nedbrudt allerede i det subkutane væv.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 5,5-7,0.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i op til 1 måned ved stuetemperatur (højst 25°C).

Indholdsstoffer

Glatirameracetatinjektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/mlinjektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Mannitol : injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg/ml 018779
28 x 1 ml
9.878,00 352,79
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg/ml 414592
12 x 1 ml
9.878,00 411,58

Referencer

3449. Sandberg-Wollheim M, Neudorfer O, Grinspan A et al. Pregnancy Outcomes from the Branded Glatiramer Acetate Pregnancy Database. Int J MS Care. 2018; 20(1):9-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29507538 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

14.03.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...