Thyrogen®

H01AB01
 
 

Thyroideastimulerende hormon (TSH), fremstillet ved rekombinant genteknologi i kinesiske hamsterovarieceller. Identisk med humant TSH. 

Anvendelsesområder

 • Forbehandling ved scanning med radioaktivt iod.
 • Bestemmelse af plasma-thyroglobulin hos patienter i behandling med thyroideahormon efter operation for thyroideacancer.
 • Terapeutisk anvendelse for at øge optagelsen af radioaktivt iod i thyroideacancerrestvæv på halsen eller metastaser.

Thyrotropin-alfa bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til thyroideacancer. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 hætteglas indeholder 0,9 mg thyrotropin-alfa. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,9 mg i.m. 2 gange med 24 timers interval.
  Ved scanning indgives radioaktivt iod 24 timer efter den sidste thyrotropininjektion, og der foretages scanning 48-72 timer efter administration af iod.
  Ved plasma-thyroglobulinundersøgelse tages blodprøver 72 timer efter den sidste thyrotropininjektion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rygsmerter.
Paræstesier.
Ikke kendt Kardiovaskulære hændelser.
Artralgi.
Tumorsmerte.
Tremor.
Dyspnø.

  

 • Risiko for såvel øget stofskifte som vækst af thyroideavæv, idet både normalt og patologisk thyroideavæv stimuleres.
 • Hemiplegi og hemiparese er set pga. vækst af CNS-metastaser. 
 • I meget sjældne tilfælde ses neoplasmer, hævelser, metastasesmerter.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Se endvidere Thyroideahormoner

Se også Klassifikation - graviditet

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Stimulerer thyroidea til produktion og sekretion af thyroideahormonerne levothyroxin (T4) og liothyronin (T3). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration ca. 13 timer efter i.m. injektion.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • Nedbrydes i vævet ved hjælp af peptidaser.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 7 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses uden omrystning i 1,2 ml vand til injektionsvæske. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C beskyttet mod lys, men bør anvendes inden for 3 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Endokrin.) pulver til injektionsvæske, opl. 0,9 mg/ml 008370
2 x 1 ml
13.301,95 6.650,98
 
 

Revisionsdato

03.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...